28 september 2016

Werkbezoek PvdA NH fractie Havenbedrijf Amsterdam

Op maandag 26 september bracht de PvdA Statenfractie Noord-Holland een werkbezoek aan het havenbedrijf Amsterdam om meer te weten te komen over onderwerpen die hier spelen zoals werkgelegenheid en milieuzaken.

Na bij de poort een oranje hesje overhandigd te hebben gekregen en de enorme autoterminal met de duizenden splinternieuwe en glanzende bolides te zijn doorgestoken arriveerden we bij het kantoorgebouw van Koopman Logistics Group . Hier werden we ontvangen door Lou Jedeloo, Director International Business (Automotive), en managing Director Paul Wortelboer. Ook waren er een aantal vertegenwoordigers van het Havenbedrijf aanwezig.

In de presentatie door Lou Jedeloo kregen we meert te horen over de onstaansgeschiedenis van het bedrijf en haar kernwaarden. Begonnen in 1930 als een eenmansbedrijf is Koopman nu uitgegroeid tot een internationale onderneming met zo’n 900 werknemers in nederland, Belgie en Duitsland. het bedrijf is marktleider in de benelux en vervoert niet alleen zo’n 90,000 personen- en bestelwagens per jaar naar de dealers maar verzorgt ook de ‘remarketing’van auto die uit de verhuur of lease komen. na de presentatie spraken we over de knelpunten en uitdagingen waar de onderneming mee te kampen heeft. Zo loopt Koopman op het haventerrein tegen de grenzen van haar capaciteit aan terwijl er weinig uitbreidingsmogelijkheden zijn omdat het bedrijf ingeklemd zit tussen andere bedrijven. Een mogelijke oplossing zou liggen in hoogbouw maar dit is, gezien de lange terugverdientijd, een kostbare uitgave.

 Werk

Een andere uitdaging voor Koopman en andere bedrijven in de haven is de concurrentie die men ondervindt van andere havens en dan vooral de oneerlijke concurrentie van een haven als het Poolse Gdansk waar men met goedkopere arbeidskrachten werkt. Gezien de focus van onze fractie in deze periode op o.a. werk, milieu en duurzaamheid stuurde het gesprek zich hierna logischerwijs richting de baankansen in de haven voor Noord-Hollanders. Volgens Paul Wortelboer is er bij Koopman een gebrek aan autospuiters, jockeys (degenen die de wagens van de schepen rijden) etc. en wordt er daardoor teveel gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Het bedrijf zou dan ook graag meer vaste krachten aannemen.

Er is dus voldoende werk in de havens maar blijkbaar is het niet makkelijk om de beschikbare banen (vrnl. op lager en middelbaar niveau) op te vullen. Wat voor pogingen zijn er ondernomen om mensen te vinden die graag aan de slag willen in deze dynamische, internationale omgeving? Volgens de ook aanwezige Ants Tilma, Commercieel manager containers, stukgoed en logistiek bij het Havenbedrijf, is het probleem dat de meeste jongeren graag op Schiphol willen werken en dat de mogelijkheid om in de havens te werken onder veel jongeren niet bekend is. Daarom is er veel contact met kennisinstituten en zijn er rondleidingen voor Marokkaanse vaders uit de omgeving georganiseerd waarna een aantal jongeren aan het werk zijn gegaan. Ook zijn het Havencollege Amsterdam, wat is gelinkt aan het ROC en waar opleidingen in de richting van transport en logistiek gegeven worden, en het Scheepvaart en Transport College (STC)in Amsterdam goede middelen om meer jongeren in de havens aan de slag te krijgen. Ook doet een groot aantal bedrijven in de haven veel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tot slot vroeg Koopman onze speciale aandacht voor het infrastructuur probleem op het haventerrein. Zo laten de OV-verbindingen op het haventerrein voor personeel zeer te wensen over en zijn er betere openbaar vervoer verbindingen nodig voor personeel wat vaak geen andere optie ziet dan met de auto naar het werk te komen. Maar wat voor die werknemers die geen auto hebben?

Na dit gedeelte volgde een rondleiding door Paul Wortelboer waarbij we mooi inkijkje kregen in de verschillende processen en facetten van het bedrijf. Ook spraken we met werknemers die hun werk met veel enthousiasme uitvoerden.

Duurzame initiatieven havenbedrijf

Na de rondleiding presenteerde Toon Poelsma van het Havenbedrijf Amsterdam de ‘Visie 2040 voor het Havenbedrijf Amsterdam waarbij wij natuurlijk erg geïnteresseerd waren in de duurzame initiatieven die ondernomen worden. Zo ontplooit het Havenbedrijf steeds meer activiteiten op het gebied van bio-based economy (transitie naar een economie die draait op biomassa als grondstof i.p.v. fossiele grondstoffen).

Eén van de grootste uitdagingen voor het Havenbedrijf is volgens Leonie van de Beuken, Hoofd Ruimte en Milieu, dat de stad zich verder heeft uitgebreid waardoor de woonomgeving zich dichter naar de haven toe beweegt. Hierdoor voldoen de oude milieukaders niet meer en moet meer rekening worden gehouden met de leefbaarheid van omwonenden. Om deze reden heeft men al verschillende oplossingen bedacht die tot minder overlast leiden zoals een nieuw systeem wat i.p.v. piepjes op achteruitrijdende vrachtwagens minder schrille sisgeluiden veroorzaakt en reukpalen die de luchtkwaliteit monitoren.

Ter afsluiting bespraken de wensen rondom het plaatsen van windmolens door het havenbedrijf in het kader van het provinciale windmolenbeleid, circulaire economie en de mogelijkheden om van de Averijhaven een energiehaven te maken.

We willen het Havenbedrijf Amsterdam en Koopman Logistics group hartelijk danken voor het organiseren van dit interessante werkbezoek.