Door op 29 november 2013

Wie wordt de Rode Kanjer 2013?

Wie wordt de Rode Kanjer 2013? Het Gewestelijk Bestuur roept de afdelingen op om partijgenoten te kandideren als Rode Kanjer 2013. In aanmerking komen partijleden uit Noord-Holland die door bijzondere inzet of verdiensten de sociaaldemocratie of de partij sterker maken. De Rode Kanjer zal worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsborrel van het gewest Noord-Holland op 11 januari 2014.

Eerdere winnaars van de Rode Kanjer waren Ed Wagemaker (2011) en Martien Brander (2012).

Kandidaten kunnen worden genomineerd tot en met 31 december 2013  door een mail te sturen naar de secretaris van het gewestbestuur, Eelco Taams (secretariaatgewestnh@pvda.nl).

Voor verdere informatie kun je terecht bij bestuurslid Lucien Nix (luciennix@yahoo.com).