Door Aukelien Jellema op 11 maart 2015

Zo houden we het platteland leefbaar

Hoe voorkom je dat het platteland leegloopt en daardoor vergrijst? Om het wonen in kleinere gemeenten aantrekkelijk te houden, moet het voorzieningenniveau op het platteland op peil blijven. Organisaties die een bijdrage leveren aan een vitaler platteland zal de Partij van de Arbeid in Noord-Holland de komende jaren blijven ondersteunen. Verder wil de Partij van de Arbeid krimpgebieden leefbaar houden door er juist te investeren in duurzame werkgelegenheid en openbaar vervoer.

Investeren in duurzame werkgelegenheid en openbaar vervoer, hoe gaan we dat doen? Energieproductie een bedrijfstak waar veel voordeel te behalen is. Fossiele brandstoffen raken op en zijn slecht voor het milieu. In de provincie Noord-Holland zijn windmolens inmiddels een vertrouwd beeld in het landschap geworden. De energiesector is volop aan het innoveren en de Partij van de Arbeid in Noord-Holland juicht dat toe. Want duurzame energiebronnen zijn niet alleen goed voor het milieu, ze leveren ook veel duurzame werkgelegenheid op voor onze inwoners. Met name in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland kan verdere krimp zo voorkomen worden.

En dan het openbaar vervoer. De afgelopen jaren zijn in Noord-Holland veel nieuwe wegen aangelegd zoals de N201 en de Westfrisiaweg. Dat heeft de provincie miljoenen euro’s gekost en de Partij van de Arbeid zegt nu: we zijn voorlopig klaar met asfalt. In plaats van meer asfalt zet de Partij van de Arbeid in op elektrisch rijden en vooral: goed openbaar vervoer, met name tussen bedrijven en woongebieden. Ook gaan we nieuwe woningen vooral bouwen rond treinstations. Zo maken we het voor forensen aantrekkelijker om bijvoorbeeld in de Kop van Noord-Holland of in West-Friesland te gaan wonen.

De Partij van de Arbeid is tégen de verhoging van het OV-tarief tijdens de spits. Openbaar vervoer moet voor iedereen aantrekkelijk blijven, óók voor forensen en studenten. De Partij van de Arbeid Noord-Holland wil in de hele provincie gratis openbaar vervoer voor 65-plussers met een minimuminkomen, zoals dat ook in Amsterdam is geregeld. Zo zorgen we ervoor dat een voorziening als een supermarkt, een bibliotheek of een ziekenhuis goed bereikbaar blijft voor iedereen, ongeacht woonplaats of wat je te besteden hebt.

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema