Zorgen om grafietregen in Wijk aan Zee

Door Aukelien Jellema op 16 januari 2019

Afgelopen maandagmiddag werd in de Staten van Noord Holland een Actualiteit besproken. Zo’n actualiteit gaat over een onderwerp dat op het moment dat men het op de Statenagenda zet, in Noord Holland speelt en (vaak in de media) zéér actueel is. Ditmaal ging het over de grafietregen, veroorzaakt door een bedrijf op het terrein van Tata Steel. Grafiet dat in een soort ‘regen’ neerdaalt op de huizen, tuinen en straten (en alles wat daarin is) van Wijk aan Zee.

De fractie van de Partij van de Arbeid maakt zich ook veel zorgen over deze grafietregen. Niet alleen omdat het heel veel vervuiling geeft in de directe leefomgeving van de inwoners van Wijk aan Zee, maar ook omdat het nog onduidelijk is wat deze grafietregen doet met de gezondheid van de Wijk aan Zeeërs. De bewoners maken zich daar grote zorgen om. Dat werd heel duidelijk in een grote bijeenkomst, in afgelopen november, in het Dorpscentrum van Wijk aan Zee waar zeer veel bewoners uit het dorp aanwezig waren. Vanuit de fractie van de Partij van de Arbeid was ik daar ook present en heb toen met verschillende dorpsbewoners gesproken.

In de afgelopen weken en dagen is de stroom aan nieuws in de media over grafietregen in Wijk aan Zee ononderbroken doorgegaan. Het bedrijf waarom het gaat heeft inmiddels een hele trits aan dwangsommen opgelegd gekregen. Ondanks de maatregelen die vanuit dit bedrijf zijn genomen (minder productie, de slakken meer afkoelen en het schoonmaken van de openbare ruimte van Wijk aan Zee en de bezittingen van de bewoners) blijft het bij tijd en wijle grafiet ‘regenen’. Daarom blijft de onrust en dat heeft geresulteerd in bespreking van deze Actualiteit in de Noord Hollandse Staten. De Partij van de Arbeid begrijpt dat heel goed en vindt – net als velen anderen – dat de uitstoot van grafiet gewoon moet stóppen.

Anderzijds heeft de PvdA er alle vertrouwen in dat onze Gedeputeerde Adnan Tekin – met de juridische middelen en maatregelen die hem daartoe ter beschikking staan – alles in het werk zal stellen om de grafietregen snel tot het verleden te laten behoren. Gedeputeerde Staten (GS) heeft bij monde van onze Gedeputeerde Milieu toegezegd bóven op het probleem te (blijven) zitten en er alles aan te doen om de vervuiling en de overlast snel tot het verleden te laten horen. Er zal nu een uitgebreid gezondheidsonderzoek komen en we zullen samen met bewoners fijnmaziger de luchtkwaliteit en stoffen gaan meten. Dit laatste op nadrukkelijk verzoek van de PvdA-fractie.

Met GS zijn wij als Partij van de Arbeid ook van mening dat aan de luchtkwaliteit voor bewoners – niet alleen in Wijk aan Zee maar in onze gehele provincie – niet getornd mag worden. U kunt ons verkiezingsprogramma daar ook op na slaan. Intussen houden wij als provinciale fractie de vinger stevig aan de pols.

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema