Over ons

De PvdA is een vereniging van ruim 55.000 leden die samen bepalen wat er moet gebeuren. Die leden zijn actief in ruim 500 plaatselijke afdelingen en 12 gewesten. Ruim 8000 PvdA-leden, verdeeld over 50 plaatselijke afdelingen, vallen onder het gewest Noord-Holland.

Gewestelijk bestuur

De belangrijkste taak van het gewestelijk bestuur is het organiseren van de Provinciale Statenverkiezingen eens in de vier jaar. Het bestuur stelt de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma op en geeft in overleg met de Statenfractie de verkiezingscampagne vorm. Het gewestelijk bestuur onderhoudt nauw contact met de Statenfractie. Om zaken af te stemmen, maar ook om de Statenleden en de Gedeputeerden te volgen in hun functioneren.

Om de leden in het gewest te informeren, is er minimaal twee keer per jaar een ledenvergadering, de gewestelijke vergadering. Het gewestelijk bestuur vertegenwoordigt de leden van het gewest in de Adviesraad Verenigingszaken. Daarnaast kan het gewest een rol spelen in het ondersteunen van de afdelingen.

Statenfractie

Iedere vier jaar kiezen de inwoners van Noord-Holland wie hen vertegenwoordigt in de Provinciale Staten. Indirect wordt tijdens deze verkiezingen ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald. Provinciale Staten vormt de volksvertegenwoordiging, de ‘Tweede Kamer’ van de provincie Noord-Holland.

De Provinciale Staten van Noord-Holland heeft 55 leden. De PvdA Noord-Holland heeft momenteel elf zetels en twee gedeputeerden in het college van Gedeputeerde Staten. In maart 2015 gaan de inwoners van Noord-Holland weer naar de stembus om een nieuw provinciaal bestuur te kiezen.