We brengen recreatie dichtbij

De PvdA vindt dat bewoners van steden en dorpen dichtbij huis moeten kunnen recreëren. Hiervoor is een fijnmazig netwerk voor fietsen, wandelen, varen, picknicken en sporten noodzakelijk. Een dergelijk netwerk is goed voor de ontspanning en de gezondheid – en het is goed voor de economie op het platteland. De huidige infrastructuur van meerdere recreatieschappen is inefficiënt en leidt tot trage en stroperige besluitvorming. De PvdA wil in de komende periode bezien of schaalvergroting binnen de recreatieschappen tot versnelling kan leiden.