We beperken overlast rond Schiphol

Het is zaak om een goede balans te vinden tussen de belangen van Schiphol en de belangen van bewoners die rond Schiphol wonen. De PvdA wil daarom dat de stem van de bewoners in de nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS) goed gehoord gaat worden in de komende periode. Het nieuwe geluidsstelsel moet ervoor zorgen dat 10% minder mensen in 2020 ernstig last hebben van het geluid van vliegtuigen. De PvdA Noord-Holland gaat scherp in de gaten houden of het nieuwe stelsel ook daadwerkelijk tot verbeteringen leidt en pleit daarbij voor minder nachtvluchten. Ondertussen blijft de provincie samen met het Rijk en Schiphol investeren in de leefbaarheid rond de luchthaven. Wat de PvdA betreft wordt in de nieuwe Statenperiode de luchthaven Lelystad in gebruik genomen.
  • Schiphol mag niet meer lawaai maken dan nu. Schiphol kan alleen extra groeien wanneer de geluidhinder afneemt door stillere vliegtuigen en vliegroutes. Ook mensen in de wijdere omgeving van Schiphol moeten beter tegen geluidsoverlast worden beschermd.
  • Het aantal vliegbewegingen op Schiphol komt tot 2020 niet boven de 510.000 uit. Milieubelasting en externe veiligheid moeten vastgesteld, maar bovenal gehandhaafd worden. Overschrijding zal worden bestraft of belast.
  • Binnen de wettelijke grenzen worden omwonenden en Schiphol uitgenodigd om samen plannen te ontwikkelen om de geluidhinder terug te dringen. Eventuele geluidswinst door stillere vliegtuigen en door slimmer vliegen en preciezer volgen van de vliegroutes komt ten minste voor de helft terecht bij de omwonenden.
  • De vliegvelden van Lelystad en Eindhoven kunnen in de toekomst een deel van de groei van Schiphol opvangen. Daarbij moeten natuurgebieden en bestaande woonkernen worden ontzien. Voorwaarde voor de PvdA is dat er lokaal draagvlak is en er geen structurele Rijkssubsidie verstrekt hoeft te worden.