We willen een zorgvuldige jeugdzorgtransitie

Vanaf 2015 draagt de provincie de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg formeel over aan gemeenten. Dit betekent echter niet dat we ons niet meer verantwoordelijk voelen. De PvdA Noord-Holland vindt dat de provincie de transitie ook na de formele overdracht moet blijven monitoren en waar nodig - ook financieel - te hulp moet springen.