Energietransitie

Wij willen dat onze provincie zo snel mogelijk onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen die ons milieu verpesten. Daarom moet vóór 2050 heel Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Om deze doelstelling te bereiken gaan we drie dingen doen; meer energie besparen, meer duurzame energie produceren en de fossiele brandstoffen vervangen door biobrandstoffen. De PvdA vindt dat de kosten hiervan eerlijk verdeeld moeten worden, naar draagkracht. De vervuiler betaalt.

Waar ben je naar op zoek?