Energietransitie

Wij willen dat onze provincie zo snel mogelijk onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen die ons milieu verpesten. Daarom moet vóór 2050 heel Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Om deze doelstelling te bereiken gaan we drie dingen doen; meer energie besparen, meer duurzame energie produceren en de fossiele brandstoffen vervangen door biobrandstoffen. De PvdA vindt dat de kosten hiervan eerlijk verdeeld moeten worden, naar draagkracht. De vervuiler betaalt.