Europa

Wij willen een Europa dat kan strijden. Tegen uitdagingen als klimaatverandering, bedreigingen van buitenaf en bedrijven die te groot zijn geworden.

De PvdA vindt dat Noord-Holland zich in relatie tot Europa moet richten op de volgende speerpunten: steun aan de regio’s , kennis & innovatie en het werkgelegenheidsbeleid. De provincie zal desgevraagd een rol spelen in het realiseren van de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over de doelen voor de Europa-2020- strategie. Binnen de uitgangspunten van het provinciaal beleid behartigt Noord-Holland actief de belangen van gemeenten bij Rijk en Europa. Hierbij gaat het niet alleen om het verkrijgen van subsidies uit Europese structuurfondsen, maar ook om Europese- en rijksmaatregelen met betrekking tot ruimtelijke ordening, het waterbeheer, de natuur en het spoor.

De komende jaren zullen mogelijk in het teken staan van de gevolgen van de Brexit. Ook voor Noord-Hollandse bedrijven en hun werknemers kan dit grote gevolgen hebben, zowel positief als negatief. Nieuwe bedrijven kunnen zich in onze provincie vestigen om zo binnen de EU te blijven, maar voor onze ondernemers die veel met het Verenigd Koninkrijk te maken hebben kan het ook ingewikkeld en kostbaar worden. Als

Provincie ondersteunen wij hen hierbij, door bundeling van krachten, informatie en kennisdeling. Zo kunnen wij gemeenten helpen bij het ontvangen van nieuwe internationale bedrijven en ondernemers de weg wijzen naar meer informatie en ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen, zoals de nieuwe douane regels.