We verbeteren de luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in met name de IJmond, Amsterdam en het gebied rond Schiphol voldoet momenteel nauwelijks aan de Europese normen. Terecht maken bewoners zich zorgen over de luchtverontreiniging door verkeer en grote bedrijven. Wanneer de economie weer aantrekt bestaat het risico dat de luchtkwaliteit weer verder verslechtert. De PvdA heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat de luchtkwaliteit verbetert kan worden door coalities te vormen met het bedrijfsleven, gemeenten, bewoners en milieuorganisaties. De PvdA vindt dat de provincie zich ook de komende jaren tot het uiterste moet blijven inspannen om grote bedrijven te bewegen minder vervuilende stoffen uit te stoten. Ook moeten snel praktische maatregelen worden genomen op de plekken waar het erg slecht gesteld is met de luchtkwaliteit.