We zorgen voor betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

'Werk, werk, werk' betekent in Noord-Holland niet alleen maar 'meer banen', maar ook betere aansluiting van opleiding en ervaring op het arbeidsaanbod, hogere startkwalificaties, meer mogelijkheden tot omscholing, het bestrijden van schooluitval en meer stage- en leerwerkplekken. De PvdA Noord-Holland vindt dat de provincie zich actief moet inzetten om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.