Verkiezingsprogramma 2019 – 2023

Een fijn en betaalbaar huis. Werk waarmee je vooruit durft te kijken. Een goede leraar voor de klas van je kinderen. En de juiste zorg als je die nodig hebt. Dat zijn zaken waar we allemaal zeker van willen zijn. Het zijn de basisvoorwaarden. En hoewel we in een prachtig land wonen, zijn deze zaken voor teveel mensen niet vanzelfsprekend. Ook in Noord-Holland.

Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten staat er veel op het spel. Noord-Holland kent een groot gebrek aan betaalbare woningen. Het openbaar vervoer moet voor iedereen bereikbaar blijven. Het schaarse groen moet gekoesterd worden. Maar ook dat de lucht die wij inademen schoon is. En de klimaatverandering en verduurzaming is nodig om onze planeet te redden, maar de rekening dreigt eenzijdig bij de gewone Nederlanders terecht te komen. Daarom moeten we breken met het marktdenken en het liberalisme. En beginnen met investeren in wat écht belangrijk is.

Het is tijd voor een optimistischer verhaal. Voor een vrolijker verhaal. Een socialer verhaal. Dat betekent ten eerste meer betaalbare woningen in Noord Holland. Want zoals Jan Schaefer ooit zei: ‘in geouwehoer kan je niet wonen’. En het betekent een ‘klimaatneutrale’ provincie, zodat je zeker kan zijn dat we een leefbare en schone planeet nalaten aan onze kinderen. Maar dat we de rekening wel daar neerleggen waar hij hoort: bij de grote vervuilers.

Wij als sociaaldemocraten weten: Als je mensen zekerheid biedt, is echte vooruitgang mogelijk. De PvdA strijdt daarvoor. In Noord-Holland, in het waterschap en ook in de Eerste Kamer. Lees daarom ons verkiezingsprogramma hier:

Verkiezingsprogramma PvdA Noord-Holland 2019-2023

Stem daarom 20 maart PvdA!