Waterschap HHS Rijnland

Droge voeten en schoon water op een voor iedere Zoetermeerder haalbare en betaalbare manier: hoe ziet dat er concreet uit en hoe krijg je dat voor elkaar? Daarover spraken zaterdag 26 februari jl. PvdA’ers uit Zoetermeer en uit de waterschappen Rijnland, Schieland en Krimpenerwaard en Delfland met vertegenwoordigers van Zoetermeerse natuurorganisaties en bewonersverenigingen.

Gezamenlijk onderzocht men hoe grootschalige woningbouw klimaatbestendig en betaalbaar gerealiseerd kan worden en hoe er in de stad ruimte gemaakt en behouden kan worden voor een proactief waterbeheer. Daarbij bleek hoe belangrijk het is dat gemeente en waterschappen voldoende van elkaars beleidsterreinen afweten, als we er met zijn allen voor willen zorgen dat water echt leidend wordt bij toekomstige stadsontwikkelingen. Ook de inbreng van bewoners en natuurverenigingen bleek onmisbaar. Enthousiast werd besloten om in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen in 2023 zo veel mogelijk met zijn allen op te trekken.