Statenlid

Aukelien Jellema

Natuur, Landbouw en Gezondheid

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord Kennemerland waar ik ambtelijk secretaris ben van diverse cliëntenraden.

In de periode 2010-2014 heb ik voor onze partij in de gemeenteraad van Den Helder gezeten. De laatste anderhalf jaar als fractievoorzitter. Daarvóór was ik afdelingsvoorzitter maar gedurende de 10 jaar dat ik PvdA-lid ben, heb ik allerlei klussen voor de afdeling verricht zoals website-beheer, redactie van het afdelingsblad, afgevaardigde zijn of in het Ombudsteam participeren.

Politiek doet er mijns inziens pas toe als er naast nadenken en praten ook écht iets wordt ondernomen. Doe-politiek, noem ik dat. Interactie met de mensen in je eigen stad of dorp is wat het politiek-actief-zijn zo leuk en interessant maakt. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, samenleven is nu eenmaal geven en nemen. Maar als we als Partij van de Arbeid in contact blijven met onze achterban, als we doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen, dan hebben we een ‘wereld gewonnen’.

Aukelien Jellema is contactpersoon voor de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.