Aukelien Jellema

Statenlid/Penningmeester
Lid Commissie Natuur, Landbouw en Milieu
Portefeuillehouder Milieu, Luchtvaart en Grondzaken

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord Kennemerland waar ik ambtelijk secretaris ben van diverse cliëntenraden.

In de periode 2010-2014 heb ik voor onze partij in de gemeenteraad van Den Helder gezeten. De laatste anderhalf jaar als fractievoorzitter. Daarvóór was ik afdelingsvoorzitter maar gedurende de 10 jaar dat ik PvdA-lid ben, heb ik allerlei klussen voor de afdeling verricht zoals website-beheer, redactie van het afdelingsblad, afgevaardigde zijn of in het Ombudsteam participeren.

Politiek doet er mijns inziens pas toe als er naast nadenken en praten ook écht iets wordt ondernomen. Doe-politiek, noem ik dat. Interactie met de mensen in je eigen stad of dorp is wat het politiek-actief-zijn zo leuk en interessant maakt. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, samenleven is nu eenmaal geven en nemen. Maar als we als Partij van de Arbeid in contact blijven met onze achterban, als we doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen, dan hebben we een ‘wereld gewonnen’.

PvdA NH stelt vragen over mogelijke effecten van grootschalige reductie grote grazers in de Oostvaardersplassen

door Aukelien Jellema op 19 april 2017

Mogelijke effecten van grootschalige reductie grote grazers in de Oostvaardersplassen op de natuurdoelen in Noord-Holland? PvdA NH stelt samen met PvdD NH schriftelijke vragen. Provinciale Staten van Flevoland willen dat wordt onderzocht hoe de Oostvaardersplassen geschikt kan worden gemaakt voor meer recreatie.

lees verder »

Aanpak redden weidevogelpopulatie acuut stopgezet

door Aukelien Jellema op 13 april 2017

Het gaat al een aantal jaar slecht met de weidevogels in Nederland. Sinds 1990 zijn de populaties van bijvoorbeeld de grutto, de scholekster, de slobeend, de veldleeuwerik en de graspieper sterk afgenomen. Het is zaak dat er snel iets gebeurd om deze neerwaartse spiraal te stoppen en daarom was PvdA Staatssecretaris van Dam onlangs begonnen

lees verder »

Spelopbouw voor de nieuwe Omgevingswet

door Aukelien Jellema op 20 januari 2017

Op donderdag 19 januari vormde het AFAS stadion in Alkmaar het decor voor een, door de Provincie Noord Holland georganiseerde, dag over de nieuwe Omgevingswet. Deze wet moet in het voorjaar van 2019 in werking gaan treden. De nieuwe Omgevingswet zal een verregaande vereenvoudiging impliceren. Zo zullen er van 26 wetten één gemaakt worden. Gaan

lees verder »

Valt hobbyjacht te stoppen?

door Aukelien Jellema op 14 december 2016

In de Statenvergadering van 12 december jl. stond het burgerinitiatief “Stop de hobbyjacht” op de agenda. De doorgeleiding van dit initiatief naar deze vergadering toe, ging via een opmerkelijke omweg. Niet één- maar tweemaal werd het initiatief besproken in de commissie Natuur-Landbouw-Milieu (NLM). Dat kwam omdat er aanvankelijk veel discussie in de commissie NLM werd

lees verder »

Duurzame donderdag: Broodje Duurzaam

door Aukelien Jellema op 10 november 2016

Meestal, als ik aanschuif bij één van de lunchtafels op mijn werk in het verpleeghuis, val ik midden in een gesprek over werkdruk, over eigenlijk geen tijd hebben voor de lunch of – in het beste geval – over wat men in het weekend hééft gedaan of gáát doen. Zo-niet deze keer. Eenmaal aan tafel,

lees verder »

Tomatenteler Agro Care, op weg naar (nog meer) duurzaamheid

door Aukelien Jellema op 2 oktober 2016

De PvdA-fractie in onze Staten zet zich al jaren in voor het verduurzamen van de landbouw in de provincie. Er zijn inmiddels een groot aantal biologische boeren en bedrijven die voor een belangrijk deel duurzaam werken. Zo’n bedrijf is Agro Care, ’s lands grootste tomatenteler in Agriport Middenmeer. Reden voor Nico Papineau Salm en ondergetekende

lees verder »

Water in de stad

door Aukelien Jellema op 19 september 2016

PvdA’s Lokaal Bestuur organiseerde afgelopen zaterdag een bijeenkomst over het thema “Water in de Stad”. Dertig partijgenoten vanuit gemeenteraden, diverse Provinciale Staten maar vooral uit de verschillende Waterschappen kwamen naar Utrecht om met onze Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Henk Leenders over veranderend klimaat en water(berging) in de stad te praten. Adaptatiestrategie                                                                                                                                               Een tweetal korte

lees verder »

Duurzame donderdag: Duurzaam fietsen

door Aukelien Jellema op 8 september 2016

Nog zie ik haar gaan, bijna 12 jaar, op weg naar haar eerste schooldag op het Lyceum. Voor die grote overgangsrite had ze een fonkelnieuwe fiets gekregen omdat ze haar oude meisjesfiets nu ècht was ontgroeid. Zes jaar lang peddelde ze ermee naar en van school totdat de volgende overgangsrite zich aandiende: studeren aan een

lees verder »

Duurzame donderdag: Duurzaam oud.

door Aukelien Jellema op 30 juni 2016

Eind jaren ’80 bewoonden mijn verloofde en ik een ruime flat in één van de buitenwijken van Den Helder. Op zich hadden we het er prima naar onze zin behalve dat de flat, die in 1970 gebouwd was, nogal gedateerd raakte. De badkamer en sanitair waren van boven tot beneden betegeld met vuil-gele tegels, in

lees verder »

Werkbezoek aan ‘t Gooi

door Aukelien Jellema op 6 april 2016

Op vrijdagmiddag 1 april heeft onze fractie een werkbezoek afgelegd aan ‘t Gooi. Ons (bijna) duo-lid Lars Voskuil had een mooi programma in elkaar gezet dat ons van het AZC Crailo leidde naar het gemeentehuis van Huizen, vervolgens naar de beoogde plek voor een HOV-busstation, nabij de A27-afslag Eemnes/Laren en tot slot naar het gemeentehuis

lees verder »