Plek 15

Binnur Zengin

Wie is Binnur?

Ik ben Binnur Zengin, heb twee kinderen grootgebracht die nu zelfstandig zijn. Ik woon al 32 jaar in Amsterdam Slotervaart. Amsterdam is een wereldstad volop met kansen, maar ook vol met uitdagingen als oplopende energieprijzen, woningnood, sociale ongelijkheid, natuur die onder druk staat en ga zo maar door. 

Door de heel Provincie Noord Holland staan we voor dezelfde uitdagingen. De Provincie speelt een belangrijke rol in het vormgeven aan een nieuwe toekomst. Alleen door op elk niveau actief te zijn, kunnen we deze uitdagingen echt aanpakken. Daarom ben in de provinciale politiek ingegaan. 

Ik fiets nogal veel. De Hempont die pendelt over het Noordzeekanaal op de plek waar in het verleden de Hembrug was, ervaar ik de lucht, licht en ruimte. Heel mooi!

Ik vind dat meer macht naar de burger moet. Burgers die voor hun rechten en hun zaak in actie gaan, kan ik enorm waarderen want de politiek is voor gewone mensen en moet door gewone mensen gedreven kunnen worden. Die mensen zijn allemaal mijn helden.

Tegelijkertijd bewonder ik ook de inzet, de diplomatie en de lange adem van mensen als Frans Timmermans ook die door het doolhof van de wereld heen kunnen en idealen verwezenlijken. Petje af! Want de klimaatcrisis is schrijnend.

Ik werk al 25 jaar voor openbare besturen, eerst 8 bij de gemeente Zaanstad en later 14 bij de gemeente Amsterdam, waarbij ik over verschillende maatschappelijke onderwerpen beleidsmatig heb geadviseerd. Sociaal, gezondheid en zorg, sport en cultuur, basis voorzieningen, ontwikkeling en duurzaam maken van woon- en werkterreinen zijn enkele voorbeelden van mijn werk. Voor de emancipatie van vrouwen heb ik een periode bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag ook gewerkt. Ik ken dus het openbaar bestuur van binnen. Verder heb ik publieke betrekkingen en bedrijfskunde opleidingen gestudeerd.

Ik ben vrijwillig actief bij een aantal maatschappelijke organisaties die bijdragen aan een betere, sociaal rechtvaardige en klimaat neutrale maatschappij. 

Waar gaat Binnur voor strijden?

Het moet vanzelfsprekend zijn dat iedereen gelijke kansen, rechten en mogelijkheden heeft ongeacht waar en uit welk maatschappelijke kring je vandaan komt of wie je bent. Iedereen moet met zekerheid naar de toekomst kunnen kijken. Mijn doel is te verbinden. Burgers met burgers en burgers met de overheid opdat iedereen mee kan. Vertrouwen is het belangrijkste en tegelijk ook het meest kwetsbare element. Als ik statenlid mag zijn, wil ik me daarvoor inzetten.