Steunfractielid HHNK

Cornelis Bellis

Bestuur, Middelen en Waterketen
Cornelis Bellis

Over Cornelis Bellis

0628921451[email protected]

Oorspronkelijk kom ik uit de Kop van Noord-Holland. Ik ben geboren in de gemeente Barsingerhorn, thans onderdeel van de gemeente Hollands Kroon. Onze familie woonde aan de Westfriesedijk. Ik ben als het ware in de polder opgegroeid. Na mijn schoolopleiding en militaire dienst ben ik gaan werken bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, kortweg het Kadaster.  In 1977 werd ik lid van de Partij van de Arbeid. In het verleden was ik achtereenvolgens kandidaat voor het algemeen bestuur van de waterschappen Het Lange Rond en de De Waterlanden.

Ik vind het belangrijk, dat we droge voeten houden en wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen het water. Aandacht voor sterke dijken, een goede waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterveiligheid. Veenweidegebieden behoeven speciale aandacht, waarbij het van belang is, dat de grondwaterstand niet te laag is. Tevens vind ik het belangrijk dat bij de belastingheffing rekening wordt gehouden met de draagkracht van de belastingplichtige. Verder wil ik aandacht voor duurzaamheid, natuurwaarden en cultureel erfgoed. Belangrijk is een adequaat personeelsbeleid dat de komende periode dient te worden ontwikkeld. Denk daarbij aan de voortgaande digitalisering en de komende robotisering en ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie. Het belang van een goed opleidingsbeleid is hierbij van belang. Ik ga bij het voorgaande uit van solidariteit, sociaal beleid en rechtvaardigheid.

Sinds de verkiezingen van 2019 ben ik steunfractielid van PvdA HHNK en ben ik lid van de commissie Bestuur, Middelen en Waterketen.