Lid Algemeen Bestuur

Egbert de Vries

AGV

Beste mensen, ons mooie Amsterdam en omgeving is bij uitstek een watergebied. De grachten, de Amstel, de polders, we staan er niet altijd bij stil maar dit watergebied moet goed en eerlijk worden bestuurd. Dat doen PvdA-ers al jaren en ik wil mij daar graag de komende 4 jaar voor inzetten. Ik heb ervaring genoeg als ex-gemeenteraadslid en bestuurder in Amsterdam. Ik heb ook een duidelijk visie op de toekomst; een waterschap dat zorgt voor de natuur in om de stad, voor schoon water om in te zwemmen en voor water waarop je vrij kunt varen en recreëren – en in de winter ook schaatsen. Mijn naam is Egbert de Vries (45 jaar), ik woon met mijn man in Amsterdam De Pijp. U vindt mij op plaats 4 van lijst 2 voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.