Steunfractielid HHNK

Elbert Volkers

Water en Wegen

Met een prachtige score van 4 zetels ben ik – als 5e op de lijst – beëdigd als steunfractielid op 8 mei 2019.

Noord Holland en het water, de dijken, duinen, polders, natuurgebieden en de forten vertellen elk een uniek verhaal dat inwoners, recreanten en toeristen veel te bieden heeft. Sinds de 16e eeuw is er gewerkt aan de vraag van veiligheid en vruchtbaar land en het droog houden van het bestaande land.

Dit is een historie die ik met me meedraag kijkend naar mijn familiegeschiedenis. Vroeger was water een vijand. Nu is het water een zeer belangrijk onderdeel van onze identiteit. Noord Holland heeft vele historische en innovatieve voorbeelden van de strijd tegen het water, van polders tot afsluitdijk, of de aanleg van duinen i.p.v. dijken. We ontlenen onze identiteit er aan.

HHNK is van plan om de dijken tussen Den Helder en Den Oever te gaan versterken. De Wieringer zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk voldoen niet meer aan de normen voor de waterveiligheid. Dat dit voor mij een bijzonder traject is komt mede omdat ik tegen de dijk aan woon die grenst aan de Waddenzee.

Daarnaast bestaat de kans dat tijdens de besluitvorming de Omgevingswet in werking treedt. Daarom is er gekozen voor participatie zoals de omgevingswet gaat voorschrijven. Op deze manier wordt aan de omgeving ruimte gegeven voor het aandragen van oplossingen. Een prachtige manier om onze inwoners van HHNK te betrekken bij een dergelijk project. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om inwoners van HHNK mee te nemen naar de toekomst.

Ik maak deel uit van de commissie Water en Wegen.