Algemeen bestuurslid | fractievoorzitter HHNK | commissievoorzitter

Fijko van der Laan

Water en Wegen

Ik kom uit een gematigd rood nest uit het midden van het land. Ik heb gedurende bijna 36 jaar een loopbaan bij de marine gevolgd en dat bracht mij naar de Kop van Noord-Holland. Vervolgens ben ik ongeveer zes jaar wethouder in Anna Paulowna geweest en daarna tot 2017 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Door mijn werk bij de marine heb ik geleerd dat veel alleen maar tot stand kan komen door goed teamwork. Bovendien heb ik kunnen zien dat er nog veel in de wereld te verbeteren valt en dat via de sociaal-democratie daarvoor de beste mogelijkheden liggen. Sinds 1992 ben ik daarom lid van de PvdA.

Langzamerhand kreeg ik meer tijd voor andere dingen dan het werk buitengaats. Mij inzetten voor de samenleving hoort daar ook bij. Dat past bij het ideaal van de PvdA: doen we het samen of is het ieder voor zich. Ook in het waterschap HHNK is het wat mij betreft vooral een kwestie van samen doen om onze mooie gebied nog beter te maken. Samen met anderen werken aan duurzaam waterbeheer, goede waterveiligheid, behoud van het cultuurhistorische landschap en de lasten eerlijk delen. Kortom, zorgen voor een plek waar de mensen zich thuis voelen en geborgen weten, en waar zij kunnen genieten van het werk van het waterschap op en rond dijken en waterbergingen zoals Kruiszwin in Anna Paulowna.

Sinds 2019 ben ik fractievoorzitter van PvdA HHNK.

Ik woon samen met mijn vrouw in Anna Paulowna. Onze beide kinderen wonen elders in het land.