Plek 8

Gery de Boer

Wie is Gery?

Mijn naam is Gery de Boer (vrouw, 63 jaar), woonachtig in Amsterdam-Oost samen met Berry. Onze zoons wonen sinds enkele jaren op zichzelf. Gelukkig ook in Amsterdam. Ik heb drie favoriete plekjes in Noord-Holland: het prachtige strand van Callantsoog, het kunstlandschap de Nollen bij Den Helder en de Amsterdamse grachten. Maar onze provincie kent nog veel mooie plekken die ik wil ontdekken.

Ik werk vanaf 1988 bij de vakbond FNV, waar ik veel verschillende functies heb bekleed. Van cao-onderhandelaar tot manager in veel  verschillende sectoren. Nu ben in verantwoordelijk voor Gastlessen FNV, een onderdeel van FNV Jong dat gastlessen verzorgt voor mbo-studenten over hun rechten en plichten als werknemer. Het is opvallend hoeveel studenten beroerd in hun (bij)baan worden behandeld. Het FNV kent ook een bond voor ZZP-ers, waar ik sinds kort ook teamleider van ben.

Ik ben al vanaf mijn 20e lid van de PvdA en heb al veel gedaan voor de partij. Ik was raadslid in stadsdeel de Pijp (nu Zuid) en 16 jaar in stadsdeel Oost (stadsdeellid, fractievoorzitter en raadsvoorzitter). Ook zat ik een periode in het bestuur van PvdA Amsterdam, in bestuur van de beroemde BAR opgericht door Michel v.d. Vlis en 4 jaar in het landelijke partijbestuur. Nu wil ik mij graag inzetten voor onze provincie. 

Waar gaat Gery voor strijden?

Binnen de vakbond heb ik me altijd ingezet voor de positie van werkenden. Ik vind dat ook de provincie een taak heeft om te zorgen dat iedere Noord-Hollander werk heeft als basis voor zelfstandigheid. Er zijn veel vacatures maar ook nog steeds veel mensen die langs de kant staan. Het onderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Ik wil werkgevers in onze regio erop aanspreken dat zij studenten in staat stellen (betaald) stage te lopen of leerplekken beschikbaar te stellen en hun personeel fatsoenlijk betalen. De provincie kan samen met werkgevers en onderwijsinstellingen de aansluiting tussen opleiding en werk verbeteren. 

Werkgelegenheid in Noord-Holland is belangrijk. Maar dat werk mag niet ongezond zijn, zoals sommige banen op Schiphol dat wel zijn. Daar moet de provincie samen met omliggende gemeenten stevig actie tegen ondernemen. Milieueisen gelden ook voor Schiphol! Minder vluchten en fatsoenlijke banen.

Ik wil me ook hard maken voor meer woningen in Noord-Holland, want er zijn te veel mensen die alleen maar dromen van een betaalbaar huis. De provincie kan samen met gemeenten beslissen waar woningen gebouwd mogen worden. Dat moet! Maar dat mag niet ten koste gaan van natuurgebieden.