Plek 10

Jan Stam

Wie is Jan?

Ik ben Jan Stam, geboren en getogen in Egmond aan Zee, ook wel Derp genoemd. Geboren en getogen betekent hier ook dat je veel mensen je hele leven tegen kan komen, ruim de helft van mijn lagere schoolklas leeft en woont nog in het dorp. Ik ben ook flink beïnvloed door de sfeer/cultuur van het oude Derp. Dit houdt wat stevige relaties in, zeggen waar het op staat, maar ook een mooi gevoel van gemeenschap op basis van een gezamenlijk geschiedenis. Dat laatste was niet altijd makkelijk.

Mijn vader was visser/fabrieksarbeider (Hoogovens), mijn moeder had allerlei werkhuisjes. Ook dit heeft mij gevormd. Ons gezin was een authentiek sociaaldemocratisch gezin, waar emancipatie en roldoorbreking voorop stond.

Van jongsaf was ik betrokken bij de PvdA, lokaal in de gemeente als raadslid en een drietal periodes als wethouder (gemeente Egmond en later Bergen). Heb zo’n beetje elke portefeuille mogen doen die er bestaat. Ook nog een keer kandidaat voor de Tweede Kamer geweest.

Van oorsprong ben ik onderwijzer, heb ook bijna 10 jaar voor de klas gestaan op een basisschool in De Rijp. Vanaf 1990 was ik werkzaam binnen de vakbeweging, eerst als arbeidsvoorwaarden-onderhandelaar voor de onderwijsvakbond en later als verantwoordelijke voor de beleidsafdeling. Vanaf 1999 heb ik binnen de FNV gewerkt, eerst als regioleider in Noord-Holland, later via werken voor de senior vakbondsleden als regioleider in Rotterdam. Dat betekende afstemming tussen de sectoren en vanuit die regio stonden we aan de basis van de acties over Zwaar werk, AOW leeftijd en pensioen.

Nu in de nadagen van mijn vakbondscarriers ben ik weer actief voor de FNV in Noord-Holland, met name op het gebied van arbeidsmarktbeleid, in het bijzonder de regio Noord-Holland Noord.

Vanaf juni volgend jaar ga ik met pensioen…… Dus nu 66 jaar.

Waar gaat Jan voor strijden?

Uit het bovenstaande kun je afleiden dat de sociaaldemocratie er met de paplepel is ingegoten… ik heb een warm gevoel voor solidariteit en emancipatie. Daar zit aan vast dat je mensen serieus neemt en de mogelijkheid moet bieden een stapje verder te brengen. Niet “jezelf” staat voorop maar hoe we het samen rooien….

Ik maak me zorgen over de leefbaarheid van de kleine kernen. Kom er zelf vandaan en merk soms dat mensen uit de stad daar onvoldoende oog voor hebben. Daarnaast wil ik graag aan de slag met arbeidsmarktbeleid/economie. Het aanbod van mensen die onze economie kunnen dragen verandert snel, het is daarmee maar de vraag of we kunnen blijven doen wat we nu doen. Ook vanuit het perspectief van onze leefomgeving…

Ik kijk op tegen Joop Den Uyl, je kan me omschrijven als een echte “Uyliaan”. De combinatie van inhoudelijke ontwikkeling en doorvoelen wat er aan de onderkant van de samenleving gebeurt herken ik. Die koppeling maken is voor mij een wezenskenmerk van de sociaaldemocratie.