HHNK Lid Dagelijks Bestuur

Kees Stam

Waterveiligheid

Ik woon in Heemskerk alwaar ik ook in de gemeenteraad zit. Geboren als tuinderzoon en opgeleid als ontwikkelingsdeskundige watermanagement. In Peru heb ik oude Inca kanalen in ere hersteld, in India een NGO bij gestaan in haar ontwikkeling en in Bhutan kleine waterschapjes opgezet om nieuwe irrigatie en drainage mogelijk te maken. Na terugkomst in Nederland me bezig gehouden met baggeren van kleine wateren en de verwerking daarvan bij een afvalbedrijf te Nauerna.

Ik ben nu voor de tweede periode dagelijks bestuurder bij het waterschap. Mijn belangrijkste aandachtspunten zijn de dijken en duinen. De zandige versterking van de dijk bij Petten is een voorbeeld van onze inzet om niet alleen maar gewoon versterken maar ook om recreatie en natuur meer ruimte te geven in een nieuwe manier van versterken met zand. Er is hier een prachtig nieuwe kust in wording met nieuwe natuurzones en recreatieplekken bij Camperduin en Petten. Aan de markermeerkust wordt een project voorbereid met als belangrijkste nieuwe element de oeverdijk waardoor er geen overlast aan de landzijde optreedt bij de versterking en veel meer ruimte is voor natuur en recreatie. Ook op Texel is een project in voorbereiding waar een dijk in het zand wordt gelegd met waddenelementen als mossel/oesterbanken. We probeer zoveel mogelijk natuurlijke materialen, grond/zand in plaats van beton en asfalt, te gebruiken en concepten als bouwen met de natuur in de praktijk te brengen.