Algemeen bestuurslid HHNK

Kees Stam

Water en Wegen

Ik woon in Heemskerk. Geboren als tuinderszoon en opgeleid als ontwikkelingsdeskundige watermanagement. In Peru heb ik oude Inca kanalen in ere hersteld, in India een NGO bijgestaan in haar ontwikkeling en in Bhutan kleine waterschapjes opgezet om nieuwe irrigatie en drainage mogelijk te maken. Na terugkomst in Nederland me bezig gehouden met baggeren van kleine wateren en de verwerking daarvan bij een afvalbedrijf te Nauerna.

Ik ben twee periodes dagelijks bestuurder bij het waterschap geweest. Mijn belangrijkste aandachtspunten zijn de dijken en duinen. De zandige versterking van de dijk bij Petten is een voorbeeld van onze inzet om niet alleen maar gewoon versterken maar ook om recreatie en natuur meer ruimte te geven in een nieuwe manier van versterken met zand. Er is hier een prachtig nieuwe kust in wording met nieuwe natuurzones en recreatieplekken bij Camperduin en Petten. Aan de markermeerkust wordt een project voorbereid met als belangrijkste nieuwe element de oeverdijk waardoor er geen overlast aan de landzijde optreedt bij de versterking en veel meer ruimte is voor natuur en recreatie. Ook op Texel is een project in voorbereiding waar een dijk in het zand wordt gelegd met waddenelementen als mossel/oesterbanken. We probeer zoveel mogelijk natuurlijke materialen, grond/zand in plaats van beton en asfalt, te gebruiken en concepten als bouwen met de natuur in de praktijk te brengen.

Op het binnentalud van de dijk aan de landzijde van de Hondsbossche duinen passen we sinus beheer toe waardoor deze dijk heel lang bloeit en het een paradijs is voor insecten in de kruidenrijke begroeiing. Hiervoor ga ik in juli een prijs in ontvangst nemen. Dit beheer wordt ook op de Assendelverzeedijk uitgevoerd en binnenkort mogelijk ook op de West-Friese omringdijk. Tevens worden in 2019 de dijkversterkingen op Texel (drie) en op Den Oever opgeleverd en weer gewoon in beheer gegeven. Op Texel wordt daarbij ook een prachtig kunstwerk onthuld die bij aankomst met de boot goed zichtbaar zal zijn.

Ik ga uitdragen dat deze zaken verdiensten zijn van deelname van de PvdA in het bestuur.

Ik zal veel aandacht blijven geven aan biodiversiteit op eigendommen van het waterschap en me inzetten voor eigen productie van waterstofgas bij onze energieprojecten.