Plek 5

Marloes ten Ham

Marloes ten Ham

Over Marloes ten Ham

[email protected]

Wie is Marloes?

Marloes ten Ham, 32 jaar, Amsterdam. Ik heb bestuurskunde en filosofie gestudeerd. Ik werk momenteel voor een platform tegen voedselverspilling. 

Waar gaat Marloes voor strijden?

De provincie staat de komende jaren voor grote en urgente vraagstukken. Klimaat, stikstof, openbaar vervoer, de wooncrisis, grote industrie en uiteraard kansengelijkheid. Hier is een krachtige en sterke PvdA bij nodig in Noord-Holland zodat we de juiste keuzes maken en de toegankelijkheid van voorzieningen gewaarborgd blijven. Zodat huidige en toekomstige generaties inclusief en gelijkwaardig kunnen rekenen op een veilige en duurzame leefomgeving. Speciale aandacht voor een eerlijke en duurzame energietransitie en de belangen van de LHBTQIA+ gemeenschap.

 
Met veel liefde wil ik strijden voor o.a.:✔goed en toegankelijk openbaar vervoer✔een betaalbaar(!) huis voor iedereen🏡✔een eerlijke energietransitie waarbij de grootvervuilers de rekening oppakken🌿✔sport, kunst en cultuur✔goed onderwijs en passend werk voor een leefbaar loon✔voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardig beleid en het tegengaan van intersectionele discriminatie: in elke gemeente van de provincie veilig en zichtbaar jezelf kunnen zijn.