Statenlid

Nico Papineau Salm

Lid Commissie Ruimte, Wonen en Water , Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid, Zonnepanelen, Kustpact NH & Omgevingsvisie NH2050

Al jaren ben ik actief voor de PvdA. Eerst als raadslid van de stadsdeelraad in Zeeburg (Amsterdam), daarna stadsdeelvoorzitter en nu 4 jaar statenlid. Kennis van en ervaring met de provinciale politiek heb ik opgedaan bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht van 1991-2006. Als voorzitter van de Hollandsche Molen zet ik mij in voor monumentale waarden en de vrijwilligers die deze monumenten mede in stand houden. Zeilen op de Waddenzee en het zingen van liederen over de zee zijn mijn hobby’s.

Ik ben met veel plezier nu onderdeel van de PvdA fractie in de Staten. Ik ben daarbij vooral actief op de onderwerpen natuur en landbouw. Ik ga veel op werkbezoeken, van Texel tot Huizen, en spreek met inwoners van onze mooie provincie. Met liefde zet ik me in voor een ‘groene’ provincie. Dit onder andere door biologische landbouw meer ruimte te bieden en het beheer van natuur en landschap (samen met vrijwilligers) op een kwalitatief goed niveau te houden.

Naast mijn lidmaatschap van de Provinciale Statencommissie Ruimte, Wonen en Water ben ik ook plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Financien. In die hoedanigheid houd ik me bezig met de volgende zaken: de verbinding tussen de A8 en de A9, de bereikbaarheid van de duin- en bollenstreek en van Waterland en de concessie OV Noord-Holland Noord. Ook ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Natuur, Landbouw en Milieu.