Lid Dagelijks Bestuur

Rolf Steenwinkel

AGV

In 1994 werd ik lid van de PvdA en sindsdien ben ik jarenlang actief geweest op lokaal niveau, onder andere als stadsdeelwethouder van Amsterdam Westerpark. Als voorzitter van PvdA Duurzaam zet ik me in voor (hoe kan het ook anders) duurzaamheid. Het Waterschap is wat betreft duurzaamheid op de goede weg. De klimaatwijziging is echter niet meer te voorkomen. Na acht eeuwen droogmalen moet laagland Holland en Utrecht zich voorbereiden op een nieuwe toekomst. Met minder veenweidegebieden en meer water en natuur. Ook een uitbreiding van wonen (op het water) is een optie.

Ik vind dat duurzaamheid niet alleen weggelegd zou moeten zijn voor wie het zich kan permitteren, maar vanzelfsprekend moet worden voor iedereen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Duurzaam èn sociaal dus.

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik ben een pragmatische wereldverbeteraar die mensen kan helpen hun dromen te verwezenlijken. Standvastig in een eenmaal gekozen lijn, maar kan bovenal goed luisteren. Onbevooroordeeld hoor ik wat mensen willen en zoek ik samen met hen naar zo concreet mogelijk oplossingen. Met  gedrevenheid en relativerende kijk op het leven, weet ik mensen te enthousiasmeren en mee te krijgen in mijn visie.