Plek 11

Timothy Veenboer

Timothy Veenboer

Over Timothy Veenboer

06-16926122[email protected]

Wie is Timothy?

Ik ben Timothy, 36 jaar en opgegroeid in Amstelveen. Sinds mijn studie woon ik in Amsterdam. Nu al weer heel wat jaar in Bos en Lommer. Ik werk als directieadviseur voor de gemeente Amsterdam. Vanuit mijn ouders, vrienden en mijzelf ben ik begaan met de maatschappij. Dat is geen abstract thema maar gaat over de omgeving waar je woont, de mensen en hoe we het met elkaar zo fijn mogelijk kunnen maken.

Ik heb politicologie gestudeerd. Een studie waar wat mij betreft ook alles in samen komt. Net als in de politiek zelf. In de politiek worden de uiteindelijke besluiten genomen. Hier komen de verschillende voor en nadelen voor de provincie en groepen binnen de provincie samen en proberen we tot een zo goed mogelijke afweging te komen. En wat we besluiten doen we direct voor de bewoners en ondernemers van onze provincie. Het is niet alleen besluiten en voorstellen goed lezen en voorbereiden, maar ook zorgen dat je de verschillende belangen, mensen, organisaties kent, het goed kunnen uitleggen en zo ook kan verbinden. 

Waar gaat Timothy voor strijden?

Zeker en fijn wonen voor iedereen. Dat betekent een provincie waar je een plek kan vinden om te wonen en werken met daarbij een natuur en klimaat die duurzaam zijn.  Daar zet ik me voor in.

In de provincie gaat het veelal over verdelingsvraagstukken. Er moeten keuzes gemaakt worden over hoe de ruimte die we hebben zo goed mogelijk kan worden ingezet. Daarin wil ik de verbinding maken tussen zowel de bewoners en de natuur/klimaat. Want alleen als die hand in hand gaan kunnen we het beste voor allen bereiken. Daarnaast wil ik bijdragen aan de verbinding tussen de kleinere en grotere steden in de provincie. De economische kracht van de steden moet ook gevoeld worden in de kleinere dorpen. Waar ik de stad waardeer om de voorzieningen, is het voor kleinere steden en dorpen net zo belangrijk om een goed voorzieningenniveau te hebben. En waar ik de gebieden buiten de stad waardeer voor de mooie dorpen, landschap en kust, zien we ook de kwetsbaarheid van deze gebieden. We moeten zorgen dat deze gebieden niet verloren gaan.