Statenlid / Fractievoorzitter

Xander den Uyl

Lid Commissie Mobiliteit en Financien , Portefeuillehouder Financien, Openbare Orde en Veiligheid, Personeel en Organisatie

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten.

Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief geweest als bestuurder binnen de FNV. De laatste jaren richt ik mij vooral op bestuur en toezicht van pensioenfondsen.

Mijn aandacht gaat vooral uit naar economische ontwikkelingen; naar kansen voor werk met name voor degenen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ik vind dat de provincie daar meer aan kan en moet doen. Trots ben ik op de initiatieven die onze fractie de afgelopen jaren op dit terrein heeft ontplooid. Een onderwerp wat mij ook erg boeit is de ontwikkeling van, en de leefbaarheid, rond Schiphol. Ik hoop dat ik de komende periode, net als de afgelopen jaren, weer vanuit de fractie politiek effectief kan opereren.

Het is mijn overtuiging dat de PvdA uiteindelijk beloond gaat worden voor de stevige keuzes die zij de afgelopen jaren heeft durven maken, zeker nu herstel langzaam dichterbij komt. Ik sta voor mijn partij en het beleid dat wij in dit kabinet voeren.