Hoorn

De achtste gemeente die we bezochten tijdens onze ‘Tour de Provence’ was het mooie Hoorn.
In Hoorn werden we opgewacht door vier PvdA-fractieleden en een buurtbewoner. Zij lieten ons de locatie van de Poort van Hoorn zien, een bouwproject vlakbij het station die 700 woningen moet realiseren. Dit project is al vele jaren een belangrijk onderwerp in de Hoornse gemeenteraad.
Het project kampt echter met problemen. Doordat Hoorn een 0,6 norm hanteert voor het aantal parkeerplekken (t.o.v. het aantal woningen) wordt het bouwen bemoeilijkt. Aangezien de Poort van Hoorn wordt gebouwd op een reeds bestaande parkeerplaats, moeten deze parkeerplekken wijken naar een andere locatie. Waar deze parkeerplekken precies heen moeten, blijf een moeilijk vraagstuk.
Met dit project wil de gemeente ook de spoorovergang bij het station verbeteren. Deze staat namelijk 21 minuten per uur open en verstoort daardoor de doorgang van auto’s en bussen. Het huidige idee is het bouwen van een tunnel. Dit kost echter veel geld en het is de vraag of dit het probleem oplost.
We willen de fractie bedanken voor hun rondleiding en hun ideeën over de toekomst van het project Poort van Hoorn. Wij zijn altijd beschikbaar om over ideeën te sparren!