Alle mensen

Jeroen Olthof

Jeroen Olthof

Lijsttrekker

Gert-Jan Leerink

Gert-Jan Leerink

Plek 2

Fatima Oulad Hadj

Fatima Oulad Hadj

Plek 3

Tim Wagelaar

Tim Wagelaar

Plek 4

Marloes ten Ham

Marloes ten Ham

Plek 5

Amar Karar

Amar Karar

Plek 6

Chris Vonk

Chris Vonk

Plek 7

Gery de Boer

Gery de Boer

Plek 8

Tino Wallaart

Tino Wallaart

Plek 9

Jan Stam

Jan Stam

Plek 10

Timothy Veenboer

Timothy Veenboer

Plek 11

Winnie Terra

Winnie Terra

Plek 12

Cynthia Lionahr-Vernie

Cynthia Lionahr-Vernie

Plek 13

Roy Fillekes

Roy Fillekes

Plek 14

Binnur Zengin

Binnur Zengin

Plek 15

Hudson Louis

Hudson Louis

Plek 16

Bob Maas

Bob Maas

Plek 17

Nathan Roos

Nathan Roos

Plek 18

Frank Vreugd

Frank Vreugd

Plek 19

Jos Dings

Jos Dings

Plek 20

Gert-Jan Leerink

Gert-Jan Leerink

Fractievoorzitter

Natuur, Landbouw en Gezondheid
Annette de Vries

Annette de Vries

Statenlid

Ruimte, Wonen en Klimaat
Jorrit Carton

Jorrit Carton

Statenlid

Economie, Financiën en Bestuur
Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Statenlid

Natuur, Landbouw en Gezondheid
Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

Statenlid

Ruimte, Wonen en Klimaat
Siman Abdi

Siman Abdi

Statenlid

Mobiliteit en Bereikbaarheid
Tim Wagelaar

Tim Wagelaar

Duo-Commissielid

Economie, Financiën en Bestuur
Jeroen Olthof

Jeroen Olthof

Gedeputeerde

Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol
Sonja Kagie

Sonja Kagie

Fractiemedewerker

Lucas de Graaf

Lucas de Graaf

Fractiemedewerker

Social Media
Amar Karar

Amar Karar

Fractiemedewerker

Coby van Berkum

Coby van Berkum

Voorzitter Gewestelijk Bestuur

Martin Kip

Martin Kip

Penningmeester Gewestelijk Bestuur

Farida Polsbroek

Farida Polsbroek

Gewestelijk secretaris

Thelma Pondaag

Thelma Pondaag

Algemeen lid Gewestelijk bestuur

Bert Breij

Bert Breij

Lid Gewestelijk Bestuur

Plv. voorzitter, scouting, campagneleider
Jolijt de Jongh

Jolijt de Jongh

Lid Gewestelijk Bestuur

Marjan Leijen

Marjan Leijen

Hoogheemraad | dagelijks bestuurder HHNK

Waterketen
Fijko van der Laan

Fijko van der Laan

Algemeen bestuurslid | fractievoorzitter HHNK | commissievoorzitter

Water en Wegen
Piet Oudega

Piet Oudega

Algemeen bestuurslid | Secretaris HHNK

Bestuur, Middelen en Waterketen
Kees Stam

Kees Stam

Algemeen bestuurslid HHNK

Water en Wegen
Elbert Volkers

Elbert Volkers

Steunfractielid HHNK

Water en Wegen
Cornelis Bellis

Cornelis Bellis

Steunfractielid HHNK

Bestuur, Middelen en Waterketen
Bea de Buisonje

Bea de Buisonje

Lid Dagelijks Bestuur AGV

Toekomstbestendig watersysteem Keur & Legger Programma Waterbetrokken: waaronder communicatie en participatie Coördinatie Invoering Omgevingswet Vaarwegbeheer Waterbeheerprogramma Coördinatie Watergebiedsprocessen Cultuurhistorie Coördinatie Digitale Agenda
Gerjet Wisse

Gerjet Wisse

Lid algemeen bestuur AGV

Dijken, bodemdaling, watersysteem & waterkwaliteit
Paul Paulusma

Paul Paulusma

Lid algemeen bestuur AGV

Baggeren, zuiveringen en energie- en klimaatneutraal, klimaatadaptatie, innovatie, communicatie
Simon Deurloo

Simon Deurloo

Lid Algemeen Bestuur Fractievoorzitter AGV

Financiën, algemene zaken, digitalisering, zwemmen, veiligheidsbeleid
Stephano Albert Stoffel

Stephano Albert Stoffel

Lid Algemeen Bestuur Duo AGV

Cultuur en geschiedenis (incl. molens), diversiteit en inclusiviteit, recreatie en vaarwegbeheer, educatie, biodiversiteit, natuur & exoten
Thea Fierens

Thea Fierens

Hoogheemraad HHS Rijnland

Bruno van Dunné

Bruno van Dunné

Fractievoorzitter HHS Rijnland

Erwin Stolk

Erwin Stolk

Commissielid HHS Rijnland