Zandvoort

De veertiende gemeente die we bezochten in onze ‘Tour de Provence’ was het mooie Zandvoort!

De gemeente Zandvoort heeft, net zoals veel andere gemeenten, grote uitdagingen op het gebied van ‘betaalbaar wonen’ (minimaal 30% sociale huur, maar het doel is 50% (!)) en de energietransitie. Hoewel Zandvoort een versnelling van de energietransitie nodig heeft, zijn de mogelijkheden – door de natura 2000 gebieden – beperkt. Daarom kijkt de PvdA fractie naar de optie om meer zonnepanelen en windmolens te plaatsen.

Voor de PvdA Zandvoort is het daarbij wel belangrijk dat de winst van deze molens gedeeld wordt onder de inwoners. Zo gaat iedereen er financieel op vooruit en wordt er tegelijkertijd een bijdrage geleverd in de klimaatcrisis. Door iedereen mee te nemen in de energietransitie zien wij grote kansen voor Nederland om haar welzijn en welvaart te vergroten.

Ook werd er tijdens ons bezoek gesproken over de geluidshinder die het circuit van Zandvoort oplevert. De PvdA Zandvoort vertelden ons dat de enkele grote evenementen niet het probleem zijn, maar dat vooral prive feestjes op het circuit zorgen voor een enorm kabaal. Samen met de fractie gaan we onderzoeken hoe de inwoners van Zandvoort hierin geholpen kunnen worden.

We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan ons interessante bezoek aan Zandvoort. We hebben elkaar beloofd vaker de trein te pakken richting de zee. Want wat is het prachtig.

Tot snel! 🌹