Opmeer

De elfde gemeente die we bezochten in onze “Tour de Provence” was het mooie Opmeer!
Ons bezoek aan Opmeer was een goed voorbeeld van waarom de Tour de Provence zo belangrijk is. Zowel gemeenten als de provincie hebben veel baat bij het uitwisselen van ervaringen en informatie. Wij kunnen hierdoor maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden met behulp van onderbouwde, doordachte en realistische oplossingen.
In de ochtend werden we onthaald op het gemeentehuis met een kop koffie. Tijdens deze kop koffie praatte de PvdA afdeling Opmeer ons bij over de ontwikkelingen in de gemeente. In Opmeer is een grote vraag naar betaalbare woningen. Inwoners van Opmeer die binnen hun gemeente willen verhuizen hebben het nu vaak lastig. Aangezien veel regels aangaande woningbouw worden gevormd op provinciaal niveau, zullen we met hen in gesprek blijven om uiteindelijk in deze lokale behoeftes te voorzien.
Ook kwam tijdens ons bezoek uiteraard de energietransitie aan bod. We spraken over de ambitie van Opmeer en de aanpak van energiearmoede. Onze fractie kan en zal hen ondersteunen in het verkrijgen van relevante informatie om deze problemen krachtig aan te pakken.
Tijdens ons bezoek uitte de PvdA fractie Opmeer hun zorgen over de nieuw aangelegde weg (N241) die dwars door de kern van hun gemeente gaat. Het plan is goed, maar zal het in de praktijk ook veilig genoeg blijken? Dat moeten we nog zien.
We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan ons zeer geslaagde bezoek aan Opmeer. Tot snel!