Waterschap AGV

Bea de Buisonje

Bea de Buisonje

Lid Dagelijks Bestuur AGV

Toekomstbestendig watersysteem Keur & Legger Programma Waterbetrokken: waaronder communicatie en participatie Coördinatie Invoering Omgevingswet Vaarwegbeheer Waterbeheerprogramma Coördinatie Watergebiedsprocessen Cultuurhistorie Coördinatie Digitale Agenda
Gerjet Wisse

Gerjet Wisse

Lid algemeen bestuur AGV

Dijken, bodemdaling, watersysteem & waterkwaliteit
Paul Paulusma

Paul Paulusma

Lid algemeen bestuur AGV

Baggeren, zuiveringen en energie- en klimaatneutraal, klimaatadaptatie, innovatie, communicatie
Simon Deurloo

Simon Deurloo

Lid Algemeen Bestuur Fractievoorzitter AGV

Financiën, algemene zaken, digitalisering, zwemmen, veiligheidsbeleid
Stephano Albert Stoffel

Stephano Albert Stoffel

Lid Algemeen Bestuur Duo AGV

Cultuur en geschiedenis (incl. molens), diversiteit en inclusiviteit, recreatie en vaarwegbeheer, educatie, biodiversiteit, natuur & exoten