Schagen

De vierde gemeente die we bezochten in onze “Tour de Provence” was Schagen!
De fractie PvdA Schagen had een zeer informatieve middag voor ons georganiseerd. We spraken hierbij over tal van onderwerpen, waarbij de energietransitie, en de vraag hoe we deze betaalbaar en toegankelijk voor iedereen maken, centraal stond. Wij vinden het belangrijk dat onze groene ambities voor iedereen haalbaar zijn en maken ons daarom hard voor de mensen die over minder (financiële) hulpmiddelen beschikken.
Het middagprogramma bestond uit verschillende presentaties. PvdA wethouder Hans Heddes nam ons mee in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en vertelde ons de uitdagingen die hierbij op de loer liggen. Ook gaf familiebedrijf EMT in ’t Zand ons een presentatie. De situatie rond dit bedrijf is een goed voorbeeld van ondernemers die graag willen verduurzamen, maar worden geremd door bureaucratische regeltjes en het ontbreken van een langetermijnvisie in Den Haag. Gelukkig laat EMT het er niet bij zitten: met zelfbedachte innovatieve ideeën probeert het haar groene doelen te bereiken.
Wij willen de fractie bedanken voor deze geweldige middag.