Algemene Ledenvergadering/Regiodag PvdA Noord-Holland 6 april 2024

17 maart 2024

Hierbij nodigen we je uit voor de ALV/Regiodag Gewest Noord-Holland van zaterdag 6 april. De Regiodag vindt plaats i.s.m. GroenLinks Noord-Holland.

Locatie: Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA, Castricum

www.huisvanhilde.nl  

 

Programma

09:30 – 10:00: Inloop

10:00 – 10:10: Opening en mededelingen: afscheid bestuursleden Jolijt de Jong (portefeuille waterschappen) en Jan Schrijver (penningmeester)

10:10 – 10:40: Financieel jaarverslag 2023 (Jaarverslag volgt)

Toelichting Kascommissie, toelichting penningmeester en vragen vanuit aanwezige leden. Daarna decharge verlening penningmeester door leden. Overdracht werkzaamheden naar nieuwe penningmeester.

 

10:45 – 11:00: Korte pauze

Leden GroenLinks Noord-Holland schuiven aan.

Het congres is op 20 april en de Europese verkiezingen op 6 juni. Voor deze verkiezingen hebben we een gezamenlijke lijst met GroenLinks. Gezamenlijk kijken wij tijdens deze Regiodag vooruit.

11:00 – 11:45: Vooruitblik congres 20 april a.s.

11:45 – 12:30: Vooruitblik Europese verkiezingen met Thijs Reuten.

Wat speelt er zoal in het Europees parlement? Hoe voorkomen we dat Europa de ruk naar rechts maakt? Welke thema’s zijn belangrijk voor de aanwezige leden. Over deze ontwerpen gaan we in gesprek met Thijs Reuten, sinds 2021 Europarlementariër voor de PvdA.

Tot slot kijken we vooruit naar de campagne en hoe we samen gaan zorgen voor een mooi resultaat in juni!

12:30 – 13:30: netwerklunch

Aandachtspunt

Voor de catering graag uiterlijk woensdag 3 april 22:00 uur aanmelden via PvdA gewest Noord-Holland [email protected], zodat wij een inschatting door kunnen geven aan de accommodatie.

We zien je graag zaterdag 6 april!

Vriendelijke groet, namens het bestuur PvdA gewest Noord-Holland met medewerking het bestuur GroenLinks Noord-Holland,

Ger Rolsma, voorzitter PvdA gewest Noord-Holland

Roy Drommel, voorzitter Groen Links Noord-Holland