PvdA NH zegt ‘ja’ tegen referendumverordening

7 mei 2018

De referendumverordening van de Provincie NH dateerde uit 1995 en was sindsdien nauwelijks gewijzigd. De verordening bleek ook praktisch niet uitvoerbaar. Tot een werkelijk referendum is het ook niet gekomen. In 2015 is een statenwerkgroep ingesteld die zich ging buigen over een nieuwe verordening. In 2017 hebben zij daarover een advies uitgebracht en GS is gevraagd een nieuwe verordening op te stellen. Daarvoor werden randvoorwaarden meegegeven. Het gaat om een raadgevend, correctief referendum. Op 23 april werd deze nieuwe verordening door Provinciale Staten aangenomen, met een ruime meerderheid. Ook de PvdA heeft voor gestemd. Het is een belangrijk instrument en wij willen dat de burgers van Noord-Holland van dit instrument gebruik kunnen maken. De kosten die hiermee gemoeid zijn hebben ons wel even doen slikken. De kosten voor Gemeenten rond de 5 miljoen en voor de Provincie 500.000 euro. Bij een gecombineerde verkiezing zijn de bedragen iets lager. Maar democratie kost geld, maar is daarentegen ook heel veel waard. Natuurlijk ontslaat het ons niet van de verplichting om burgerparticipatie verder te ontwikkelen. Dat betekent meer meepraten aan de voorkant in plaats van reageren op gemaakte plannen. Ook daar zullen wij ons voor blijven inzetten.

Wilt u de nieuwe verordening nog eens nalezen, kijk dan op

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100061746