Door op 20 februari 2012

PvdA stelt Kamervragen over radioontvangst Noord-Holland

PvdA Tweede Kamerlid Martijn van Dam heeft Kamervragen gesteld over de slechte luisterkwaliteit van de publieke radio-omroepen in delen van het land. Aanleiding is een oproep van PvdA-statenlid Ed Wagemaker, die al vanaf 2006 bezig is om de huidige zwakke ontvangstmogelijkheden in Noord-Holland te verbeteren.

De publieke radiozenders zijn in grote delen van Noord-Holland vaak slecht te ontvangen. Provinciale Staten namen in 2007 een motie van de PvdA over dit onderwerp aan. Met succes: toenmalig staatssecretaris Frank Heemskerk zegde in 2008 toe de ontvangst van de radiozenders te verbeteren, onder meer door met verhoogd vermogen uit te zenden vanaf Lopik. Deze toezegging lijkt nu echter te worden teruggedraaid. Mogelijk is de brand op de zendermast Lopik de oorzaak dat de eigenaar van de mast, Novec, de versterking van het zendervermogen tegen houdt. Maar misschien zijn er ook andere redenen.

Om meer duidelijkheid hierover te krijgen, wil het Tweede Kamerlid Martijn van Dam hierover meer informatie van de ministers van ELI en OCW. Hij vraagt onder meer wanneer verbetering in de signaalsterkte te verwachten valt. Het Kamerlid wil ook weten of er naast Noord-Holland nog meer regio’s gebukt gaan onder een slechte ontvangst.

Kamervragen

Vragen van het lid Van Dam (PvdA) aan de ministers van ELI en OCW over de signaalsterkte van de radio in Noord-Holland

1. Bent u bekend met het bericht ‘Radio-ontvangst blijft gestoord’*?

2. Is het Rijk nog voornemens om de signaalsterkte van de radio in het noorden van Noord-Holland te verbeteren of worden de hierover gedane   beloftes geschaad?

3. Per wanneer valt een verbetering in de signaalsterkte te verwachten?

4. Wordt de vertraging veroorzaakt door de brand in de zendmast in Lopik? Zo nee, waardoor dan?

5. Zijn er nog meer regio’s in Nederland waar een verbetering van de signaalsterkte noodzakelijk is? Zal de Rijksoverheid er zorg voor dragen dat men      in heel Nederland onmiddelijk zonder problemen naar de publieke omroep kan luisteren? Zo nee, waarom niet?

http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article12710213.ece/Radio-ontvangst-blijft-gestoord

Waar ben je naar op zoek?