Schriftelijke vragen: stoppen met reclame voor vlees

7 oktober 2022

Haarlem heeft onlangs besloten te stoppen met reclame voor vlees in de openbare ruimte.[1] Ook andere gemeenten overwegen dit te gaan doen.[2] Amsterdam, Den Haag,  Leiden, Enschede, Haarlem  en Utrecht zetten inmiddels ook een streep door fossiele reclame. Meer steden volgen. [3] Dit houdt in dat ze hun contracten met betrekking tot specifieke advertenties hebben opgezegd of niet hebben vernieuwd, waardoor deze reclames niet meer vertoond worden of vertoond zullen worden in de openbare ruimte. Hierdoor vervullen deze steden een belangrijke rol in het proces naar een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Twee significante factoren in de klimaatcrisis is het eten van vleesproducten en het reizen met behulp van fossiele brandstoffen. Daarom hoort volgens de PvdA Noord-Holland de Provincie Noord-Holland geen ruimte te bieden voor reclames voor producten met fossiele brandstoffen als energiebron of voor vleesproducten.

Dit sluit ook aan bij het beleid van de Provincie. De provincie heeft op deze onderdelen immers de keuze gemaakt voor een duurzame toekomst. Zo wil de Provincie volgens de voedselvisie duurzaam voedsel bij de consument stimuleren[4] onder meer omdat de impact van plantaardige producten vele malen lager is dan die van dierlijke producten, zoals vlees en zuivel. Ook in het Perspectief Mobiliteit[5] is de transitie naar een duurzame toekomst de inzet van de provincie Noord-Holland. Het biedt een overzicht van de inzet van de provincie Noord-Holland op mobiliteit, in relatie tot grote opgaven als bereikbaarheid, verstedelijking, leefbaarheid, gezondheid, klimaatverandering en energietransitie. Onder meer wordt daarin ingezet op het verduurzamen van de mobiliteit door het stimuleren om meer voertuigen op schone, niet-fossiele brandstoffen te laten voortbewegen om de CO2-uitstoot (en andere emissies) fors te verlagen.

Wij willen het College daarom het volgende vragen:

VRAGEN

Vraag 1:

Heeft de provincie Noord-Holland contracten met bedrijven die in de openbare ruimte adverteren met betrekking tot vliegreizen, auto’s die rijden op fossiele producten, de fossiele industrie en vleesproducten? Zo ja, kan Gedeputeerde Staten een overzicht maken van deze contracten inclusief hun looptijd?

Vraag 2:

Indien de provincie Noord-Holland kiest voor het beëindigen of niet verlengen van de reclamecontracten aangaande vliegreizen, auto’s die rijden op fossiele producten, de fossiele industrie en vleesproducten, zijn hieraan voor de provincie financiële gevolgen verbonden?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

[1] Haarlem wil geen vleesreclames meer in de openbare ruimte (nos.nl)

[2] Linkse partijen willen in meer steden een verbod op vleesreclame (trouw.nl)

[3] Al 6 steden voor ban op fossiele reclame – Reclame Fossielvrij (verbiedfossielereclame.nl)

[4] 293540_PNH_Voedselvisie_PNH_2020_2030_20210072_v3.pdf

[5] Perspectief Mobiliteit.pdf

U kunt de schriftelijke vragen hier terugvinden.

Waar ben je naar op zoek?