Statenleden

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Statenlid / Fractievoorzitter

Lid Commissie Mobiliteit en Financien , Portefeuillehouder Financien, Openbare Orde en Veiligheid, Personeel en Organisatie
Marieke van Duijn

Marieke van Duijn

Statenlid / Secretaris

Lid Commissie Mobiliteit en Financien , Portefeuillehouder Mobiliteit en Europa
Rina van Rooij

Rina van Rooij

Statenlid / Vice Fractievoorzitter

Lid Commissie Economie, Energie en bestuur , Portefeuillehouder Economie en Wind op Land
Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Statenlid/Penningmeester

Lid Commissie Natuur, Landbouw en Milieu, Portefeuillehouder Milieu, Luchtvaart en Grondzaken
Sandra Doevendans

Sandra Doevendans

Statenlid

Lid Commissie Economie, Energie en Bestuur (EEB), Portefeuillehouder Duurzaamheid & Energie en Culturele Infrastructuur
Nico Papineau Salm

Nico Papineau Salm

Statenlid

Lid Commissie Ruimte, Wonen en Water , Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid, Zonnepanelen, Kustpact NH & Omgevingsvisie NH2050
Huseyin Erarslan

Huseyin Erarslan

Duo-commissielid Natuur, Landschap en Milieu
Lars Voskuil

Lars Voskuil

Statenlid

Lid Commissie Ruimte, Wonen en Water , Portefeuillehouder Ruimte en Wonen