Werk, Onderwijs & Economie

De PvdA Noord-Holland zet zich in voor echt werk en goed onderwijs voor iedereen. Met de provinciale werkambassadeur blijven we aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Zo verkleinen we de tekorten op de arbeidsmarkt en helpen wij meer inwoners aan het werk. Er is veel vraag naar werknemers in de techniek. Daar liggen kansen om mensen gericht op te leiden voor (nieuwe) banen. De manier van omscholing moet het voor zowel praktijkgerichte als de meer theoretisch gerichte mensen mogelijk maken. Door ruimte en begrip te kweken vragen wij speciale aandacht voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Een inclusieve arbeidsmarkt vinden wij erg belangrijk. Wij geloven dat juist de diverse achtergronden van werknemers een bedrijf sterker
kunnen maken. Zo kan een bedrijf meerdere doelgroepen bereiken. Inclusief betekent voor ons op alle gebieden. Zowel op de arbeidsmarkt als
in het onderwijs. Het blijft voor leerlingen in het MBO moeilijk om aan stage- of leerplekken te komen. De Provincie kan door goede
voorlichting en bewustwording verbetering brengen hierin. Diversiteit en inclusiviteit is nog lang niet vanzelfsprekend binnen het bedrijfsleven, vooral onder de hogere functies. Daarom willen wij als provincie in onze organisatie het goede voorbeeld geven.

Een sterke economie zorgt voor werkgelegenheid. Dit vertaalt zich in echte banen voor echte mensen. Alle mensen. Onze mensen.