Steunfractielid/ Fractiesecretaris

Piet Oudega

Piet Oudega

Over Piet Oudega

0622482927[email protected]

Mijn liefde voor het waterschap is al oud: ik was twaalf jaar lang hoofdingeland (lid van het algemeen bestuur) bij het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, een van de voorgangers van HHNK. Via een indirecte verkiezing vormde ik daar met drie collega’s de fractie Algemeen belang, gekozen door Provinciale Staten van Noord-Holland. Toen ik in 1986 wethouder van de gemeente Zaanstad werd was dit niet meer te combineren en nam ik afscheid van US. Ik bewaar nog trouw de penning die ik daarbij kreeg overhandigd.

Na mijn wethouderschap heb ik vanaf 1998 tien jaar gewerkt voor Regio Randstad, een samenwerkingsverband van de vier grote steden, de vier Randstadprovincies en de vier stadsregio’s, dat de Randstad in Den Haag en Brussel vertegenwoordigde. En daarna ben ik tot mijn pensionering in 2014 hoofd Financiën bij de provincie Noord-Holland geweest. Dat waren heel boeiende jaren, met de bankencrisis en met bestuurlijke en politieke verschuivingen.

In 2015 heb ik mijn oude liefde weer opgevat en mij kandidaat gesteld voor de PvdA-lijst voor HHNK. Helaas net niet gekozen: de fractie bleef beperkt tot drie leden en ik was nummer vier op de lijst. Gelukkig kon ik als steunfractielid en als secretaris nauw betrokken zijn bij het werk van de fractie.

Bij de verkiezingen van 2019 ben ik gekozen als algemeen bestuurslid en toegetreden tot het bestuur van HHNK. Ik blijf secretaris van de fractie en ben lid van de commissie Bestuur, Middelen en Waterketen.

Ik ga me de komende vier jaar inzetten om het belang van het waterschapswerk nog meer onder de aandacht van de inwoners te brengen en duidelijk te maken dat het van belang is daarbij de goede politieke keuzes te maken. Eerlijke verdeling van de belastingen, op een sociale manier, werken aan de energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot en van de bodemdaling in de veenweidegebieden zijn speerpunten.

Waar ben je naar op zoek?