Nieuws

Nog geen keuze gemaakt tussen varianten verbinding A8- A9

30 juni 2017

In de Statencommissie Mobiliteit & Financiën (M&F) van 29 juni jl. was de mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan de orde. Deze verbinding moet de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft oplossen en de reistijd verbeteren. Statenlid Nico Papineau Salm blikt terug.

Voor de vergadering hadden bewoners uit de wijk Broekpolder in Heemskerk duidelijk kenbaar gemaakt dat één van de drie mogelijke oplossingen, de Golfbaanvariant, zal leiden tot geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. De PvdA fractie vindt dat de rapporten, en de adviezen daarin, over de 3 mogelijke varianten die nu op tafel liggen het niet mogelijk maken om nu een goede keuze te maken.

Het adviesorgaan Icomos van Unesco heeft duidelijk aangegeven dat de aanleg van de Golfbaanvariant of de Heemskerkvariant er toe zal leiden dat de stelling van Amsterdam haar status als werelderfgoed kan verliezen. Dit is iets wat de PvdA fractie absoluut niet wil. Verder betekenen deze varianten in de huidige vorm een verslechtering van het open landschap, een bedreiging van het leefgebied van weidevogels en minder ruimte voor de landbouw. Daarnaast gaat bij de aanleg van de Golfbaanvariant de leefbaarheid in de wijk Broekpolder fors achteruit.

De zogenaamde Nulplusvariant door Krommenie/Assendelft heeft het voordeel dat het open landschap niet wordt aangetast, maar de leefbaarheid voor de bewoners langs deze weg wordt nauwelijks beter. De PvdA fractie heeft nu aan Gedeputeerde Staten en de stuurgroep A8/A9 gevraagd om met een oplossing te komen waarbij de stelling van Amsterdam wordt gespaard, het landschap minder wordt aangetast en de   leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft worden opgelost. Ook moeten er elders geen nieuwe problemen ontstaan.

One Response to “Nog geen keuze gemaakt tussen varianten verbinding A8- A9”

 1. J. Noom schreef:

  Geachte heer/mevrouw,

  Als bewoner van Broekpolder ben ik blij met het standpunt van de PvdA. Naar mijn mening is dit de eerste keer dat de partij zich in deze kwestie zo heeft uitgesproken.
  Een oplossing heb ik niet zo gauw. Wel constateer ik dat de problemen bij Krommenie minder erg zijn dat dat ze waren. Na de aanpassingen van de A9 bij Badhoevedorp is de doorstroming op de A9 sterk verbeterd. Filemeldingen zijn er niet of in ieder geval veel minder. Dit leidt er toe dat automobilisten vanuit de richting Alkmaar er steeds vaker voor kiezen om de A9 te blijven volgen in plaats van af te slaan bij Uitgeest in de richting van Krommenie. Indien de doorstroming bij Krommenie geregeld kan worden door de stoplichten beter op elkaar af te stemmen en zo een groene golf te creeën (zoals bij Halfweg), dan is de overlast aldaar een stukje minder
  Tenslotte zal een verbinding A8A9 in de vorm van de Golfbaanvariant en de Heemskerkvariant een aanzuigende werking hebben, waarbij de verkeersproblemen worden verlegd naar de A8 ter hoogte van Westzaan en Koog aan de Zaan.

  Met vriendelijke groet,

  J, Noom

Geef een reactie

* = verplicht, e-mailadres wordt niet gepubliceerd.