Onze drie verkiezingsprogramma’s zijn nu definitief!

2 december 2022

De drie verkiezingsprogramma’s zijn nu definitief vrijgegeven. Die van onze partij voor de Provinciale Statenverkiezingen en die voor het Waterschap AGV en het Waterschap HHNK. Op 12 november 2022 vond in Castricum de Algemene Ledenvergadering plaats waarin de conceptprogramma’s door het Bestuur van het Gewest aan de vergadering werden voorgelegd. Met daarnaast de ingediende amendementen. Het Bestuur had daarbij aangegeven wat ze wel tot overname geschikt achtte en wat niet.

De ALV ging in een zeer belangrijk deel mee in dit advies. Toen de programma’s waren vastgesteld incl. de geaccepteerde amendementen werd er een kleine tijdsperiode genomen om die amendementen in de teksten te verwerken.

Daarnaast gaf de ALV aan om ook eens goed te kijken naar het taalgebruik en daar waar nodig te verbeteren. Dat is nu allemaal gebeurd en het Bestuur (Dagelijks Bestuur) heeft besloten de drie programma’s nu vrij te geven.

De kandidaten werden in dezelfde ALV ook vastgesteld. Alleen bood de ALV ruimte om nog goed eens te kijken naar de wat heet de lijstduwers. Binnenkort worden ook de lijstduwers definitief vastgesteld. Daarna kunnen ook de kandidatenlijsten gepubliceerd worden.

PvdA Verkiezingsprogramma PS NH 2023-2027

PvdA Verkiezingsprogramma Waterschap AGV 2023-2027

PvdA Verkiezingsprogramma Waterschap HHNK 2023-2027

Toelichting Kieskompas

 

Waar ben je naar op zoek?