Door op 10 februari 2014

PvdA in gesprek met Schiphol over duurzaamheid en werkgelegenheid

Op 7 februari bracht een brede delegatie van de PvdA bestaande uit de Statenfractie en de PvdA-afdelingen Amstelveen, Amsterdam Nieuw-West, Uithoorn en PACT Aalsmeer een werkbezoek aan Schiphol. Tijdens het bezoek presenteerde Schiphol wat de luchthaven allemaal onderneemt op het vlak van duurzaamheid, innovatie en werkgelegenheid.

In de Tweede Kamer worden dit voorjaar twee belangrijke besluiten genomen over Schiphol;  Normen en Handhavingsstelsel  Schiphol en Luchthavenindelingbesluit. Deze besluiten hebben grote gevolgen voor de regionale economie, ruimtelijk beleid, geluidshinder, wonen en bouwen. Dit vormt onder meer de aanleiding voor het werkbezoek.

De PvdA Noord-Holland streeft naar een zo duurzaam mogelijke inpassing van Schiphol in de omgeving. De PvdA ziet draagvlak en inpassing als een randvoorwaarde voor de verdere groei van Schiphol naar 510.000 vluchten jaarlijks in 2020.

Duurzaamheid

Schiphol wil groeien tot een van de meest duurzame luchthavens wereldwijd. In 2040 moet Schiphol klimaatneutraal zijn! In 2020 wil Schiphol 20% van de eigen energiebehoefte duurzaam opwekken. Er rijden nu 35 elektrische bussen op het Schiphol terrein en in de toekomst worden alle taxi’s op Schiphol elektrisch! Op het gebied van afval geeft Schiphol een goed voorbeeld. 93,8% van de afval wordt gerecycled.

Mede naar aanleiding van een motie van de PvdA in de staten van Noord-Holland heeft Schiphol in 2013 een veld aangelegd van 3000 vierkante meter aan zonnepanelen. De PvdA vindt dit een stap in de goede richting. Maar vindt dat er meer tempo bij kan. Tussen de start- en landingsbanen kunnen wat de PvdA betreft zonnepanelen aangelegd worden.

Geluidsarme vliegtuigen betalen op Schiphol lagere tarieven. Helaas geldt differentiatie van tarieven niet voor vervuilde en minder vervuilde vliegtuigen. De PvdA roept Schiphol snel differentiatie beleid  in te voeren in tarieven van vervuilde vliegtuigen. De vervuilder betaald.

Duurzame werkgelegenheid

Schiphol kenmerkt zich door een grote en veelzijdige arbeidsmarkt met veel dynamiek. In 2007 is door Schiphol en ROC Amsterdam de Luchtvaart College Schiphol opgericht, met als doel om werken en leren mogelijk te maken. Met een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland is recent gestart met een project om 100 talenten jongeren uit Amsterdam Nieuw West aan de slag te helpen op Schiphol. De PvdA waardeert dit initiatief en heeft Schiphol opgeroepen meer werk te maken van het bieden van passend werk aan mensen met beperkingen en diversiteit in het personeelsbestand.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC