PvdA Noord-Holland roept op tot bredere aandacht voor gezondheidsverschillen

Door Tim Wagelaar op 12 februari 2024

Gezondheid is niet gelijk verdeeld. Dat is helaas niet alleen afhankelijk van biologische factoren, maar ook van de omgeving waarin je opgroeit, woont en werkt. Zo verschilt de levensverwachting tussen verschillende groepen in de samenleving enorm. Lange tijd leek het alsof we geaccepteerd hadden dat dit “gewoon bij het leven hoorde”, maar die instelling lijkt de laatste tijd gelukkig wat te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan alle aandacht voor de negatieve gezondheidseffecten van Tata Steel.

In Noord-Holland blijft de discussie over gezondheidsverschillen echter vaak beperkt tot Tata Steel, terwijl bekend is dat de leefomgeving in het algemeen een grote invloed heeft op de levensverwachting van mensen. Vorige week publiceerde de Sociaal-Economische Raad hier nog een rapport over dat veel aandacht kreeg. Als PvdA vinden we de omvang van de verschillen onacceptabel en daarom agenderen we het onderwerp in de Provinciale Staten.

Hiervoor hebben we een “discussienota” opgesteld. Dat is een stuk waarmee je een onderwerp op de agenda kunt zetten in de Provinciale Staten. Zo hopen we de discussie op gang te brengen over wat de provincie Noord-Holland nog meer zou kunnen doen. Statenlid Tim Wagelaar zegt hierover: “Gezondheidsverschillen zijn een urgent, maar ook complex probleem. Daarom horen we graag van andere partijen hoe zij naar het onderwerp kijken. Zo kunnen we samen toe werken naar een slimme aanpak.”

In het stuk wordt beschreven hoe gezondheidsverschillen tot stand komen en wat effectief beleid hiertegen is. Daarnaast schetst het stuk mogelijke richtingen voor provinciale actie. Denk bijvoorbeeld aan het beter in kaart brengen van de verschillen in Noord-Holland of het beweegvriendelijker maken van de leefomgeving. In het stuk is ook opgenomen wat andere provincies al meer doen op dit terrein.

In het algemeen roept de PvdA op tot een gerichte aanpak; voor de grootste gezondheidswinst moeten we de middelen zo specifiek mogelijk richten op de groepen die nu de grootste achterstelling ervaren. Het is namelijk bekend dat algemeen beleid, waar iedereen gebruik van kan maken, vooral voordelen oplevert voor de groepen met wie het goed gaat. Daarom moeten we ongelijk gaan investeren in gelijke gezondheid.

De discussienotitie kan je hieronder alvast lezen! Voor vragen raadpleeg Tim Wagelaar ([email protected]) of Ruben van der Ven ([email protected])

Discussienota PvdA – Een gezonde leefomgeving voor alle Noord-Hollanders

Tim Wagelaar

Tim Wagelaar

Wie is Tim? Mijn naam is Tim Wagelaar. Ik ben 22 jaar oud en woon in Amstelveen op de fantastische studentencampus Uilenstede. Op het moment ben ik bezig met een masteropleiding Bestuur en Beleid. Daarnaast ben ik al een tijdje bezig als duo-commissielid voor de PvdA in de Provinciale Staten.  Ik vind de studentencampus op

Meer over Tim Wagelaar

Waar ben je naar op zoek?