Door op 17 februari 2012

PvdA: Toezeggingen aan Alderstafel onverkort uitvoeren

De PvdA vindt dat de afspraken aan de Alderstafel over het uitplaatsen van chartervluchten van Schiphol onverkort moeten worden uitgevoerd, ook nu vliegveld Lelystad door een uitspraak van de Raad van State voorlopig niet mag uitbreiden. Dat stelt PvdA-statenlid Gohdar Massom naar aanleiding van de beantwoording van zijn statenvragen hierover door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Lelystad Airport mag niet uitbreiden op de manier die het kabinet van plan was. De Raad van State heeft een besluit over het ombouwen van Lelystad Airport tot zakelijke luchthaven vernietigd. Aan de Alderstafel, het overlegorgaan van Schiphol, de luchtvaartsector en de omgeving, was juist afgesproken dat Lelystad een deel van de groei van Schiphol op zou vangen.

PvdA-statenlid Gohdar Massom: “De verplaatsing van een deel van de activiteiten van Schiphol naar Lelystad was een belangrijke maatregel om de overlast voor omwonenden van Schiphol te verminderen. Wij zijn blij dat Gedeputeerde Staten in antwoord op onze vragen aangeven nog steeds achter de afspraken aan de Alderstafel te staan. De PvdA roept Gedeputeerde Staten op actief te zoeken naar oplossingen hoe deze afspraken nu, ondanks de uitspraak van de Raad van State, toch kunnen worden uitgevoerd.”

Daarnaast stelde de PvdA vragen over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over een bijna botsing tussen een sportvliegtuigje en een passagiersvliegtuig op 6 augustus 2010. Massom: “De Onderzoeksraad komt tot de conclusie dat er geen verklaring voor het betreffende voorval kon worden achterhaald en dat er daardoor ook geen lering uit kan worden getrokken. Dat is jammer. Toch vinden wij dat er alles aan moet worden gedaan om herhaling te voorkomen. Gedeputeerde Staten zeggen in antwoord op onze vragen toe deze problematiek te gaan bespreken met de Luchtverkeersleiding. Dat is goed, maar de PvdA verwacht meer actie. Wij vragen Gedeputeerde Staten de zaak ook bij de minister aan te kaarten. Die is immers verantwoordelijk voor de vliegveiligheid rond Schiphol.”

Waar ben je naar op zoek?