Uitnodiging ALV Zaterdag 12 november

7 november 2022

Het bestuur van het gewest Noord-Holland nodigt je van harte uit voor de Algemene ledenvergadering zaterdag 12 november van 09: 30 tot 15:00 uur.

Het programma en de concept kandidatenlijsten voor Provinciale Staten, waterschap AGV en Hoogheemraadschap HHNK ontvang je later dan reglementair vereist. Dit komt o.a. door ziekte en andere persoonlijke omstandigheden van diverse commissieleden. Het bestuur biedt excuses aan voor het ongemak.

De amendementen op de verkiezingsprogramma’s met pre-advisering van het gewestbestuur ontvang je uiterlijk woensdag 9 november. Aan de preadvisering bij de amendementen wordt momenteel hard gewerkt.

Je aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk donderdag 10 november via [email protected].

Bij deze uitnodiging ontvang je de volgende bijlagen:

Locatie: Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum

Met vriendelijke groet,

Bestuur gewest Noord-Holland

Coby van Berkum, voorzitter

Waar ben je naar op zoek?