Door Xander den Uyl op 16 december 2013

Verslag debat Moens en Hooijmaijers

Vandaag debatteerde Provinciale Staten over de situatie die is ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving rond oud-gedeputeerde Moens. Deze zou in zijn tijd als gedeputeerde betaald zijn door het bedrijf Econcern, waarvoor hij ook werkzaamheden verrichtte. De PvdA is geschokt door dit nieuwe feit, wat niet naar voren komt in het rapport van de commissie Schoon Schip. Fractievoorzitter Xander den Uyl: “Wat de PvdA betreft hebben de Staten maar een opdracht: de waarheid op tafel, hoe vervelend waarheid die ook moge zijn.”

Ook de veroordeling van Hooijmaijers en de gevolgen daarvan voor de provincie werd door de PvdA aan de orde gesteld tijdens het debat. De PvdA wilde van het college weten welke maatregelen de provincie heeft genomen tegen bedrijven die tijdens het strafproces ook schuldig zijn gebleken. Commissaris van de Koning Johan Remkes gaf namens het college aan dat banden met deze bedrijven zijn verbroken – en ook in de toekomst verbroken zullen blijven.

De commissaris gaf desgevraagd aan dat tegen bedrijven die niet in de strafzaak ter sprake zijn gekomen geen maatregelen zijn genomen, omdat hiervoor juridische grond ontbreekt. Nu de schadeclaim van de provincie door de rechter is afgewezen, wilde de PvdA ook weten of Gedeputeerde Staten een civiele procedure begint tegen Hooijmaijers. Remkes zei hierop dat eerst het hoger beroep afgerond moet zijn, maar dat het college daarna een dergelijke stap in overweging neemt.

Wat betreft de kwestie Moens wilde de PvdA meer duidelijkheid over een aantal zaken omtrent het aangekondigde forensisch accountantsonderzoek. Zo vroeg de PvdA zich af op welke dossiers het college doelt in de brief van donderdag 12 december, waar in staat dat niet uitgesloten kan worden ‘dat andere dossiers uit de periode van het toenmalige college van GS in het onderzoek moeten worden meegenomen’. Het college heeft geen specifieke dossiers in gedachten zegt Remkes, maar wil simpelweg niet uitsluiten dat het onderzoek breder wordt dan alleen de relatie tussen Moens en Econcern.

Remkes heeft verder op verzoek van de PvdA toegezegd dat de commissie Schoon Schip bij het forensisch accountantsonderzoek wordt betrokken en dat de vraag of de provincie ambtelijk of bestuurlijk op de hoogte was van betalingen aan Moens nadrukkelijk in het onderzoek wordt meegenomen. Ook zal de opdrachtformulering aan de forensisch accountant ter inzage worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

De PvdA sluit niet uit dat er in de toekomst een Statenenquête nodig zal zijn, mogelijk naar aanleiding van de uitkomsten van het forensisch accountantsonderzoek. Maar nu is het daarvoor wat de PvdA betreft nog te vroeg. Schoon Schip heeft laten zien dat er met het verhoren van betrokken veel op tafel komt, maar zoals de commissaris het vandaag verwoordde: “Tegen leugens is geen kruid gewassen”. Daarom moeten nu eerst de financiële feiten op tafel. Daarna zullen we bezien of verder onderzoek door de Staten nodig is.

Brief GS aan PS over Moens en Econcern

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten. Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief

Meer over Xander den Uyl