Mobiliteit

Om deel te kunnen nemen aan het sociale leven en de arbeidsmarkt is het essentieel om je te kunnen verplaatsen . Voor de PvdA is de toegang tot goede mobiliteitsoplossingen een recht. Bereikbaarheid van zowel de steden als het platteland is van vitaal belang voor onze inwoners en de Noord-Hollandse economie.

Bereikbaarheid mag echter niet ten koste gaan van het milieu. De PvdA blijft daarom de komende periode investeren in verbetering van het openbaar vervoer en alternatieve, duurzamere vormen van transport, zoals vervoer over water.

Het moet niet uitmaken waar je woont om gebruik te kunnen maken van hoogwaardig openbaar vervoer. Wij laten geen lege bussen onnodig rondrijden omdat dat zo is afgesproken. Dat is geen effectief OV en zeker niet duurzaam. Om kleine kernen bereikbaar te houden vinden wij het belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe technieken voor vervoer op maat te stimuleren, zoals OV op afroep en zelfrijdende elektrische busjes.

Smart mobility

Wij verduurzamen ons Provinciale wegennetwerk verder en stimuleren gemeenten om dat ook te doen. Door slimmer gebruik te maken van de mogelijkheden van ‘intelligent rijden’ beperken we de drukte op de weg, verminderen we de CO2 uitstoot en maken we optimaal gebruik van de beperkte capaciteit zonder extra asfalt aan te hoeven leggen.

Fiets

We willen dat in heel Noord-Holland de fiets als volwaardig vervoersmiddel in het verkeersbeleid wordt meegenomen. De laatste decennia is er veel geïnvesteerd in goede wegen voor gemotoriseerd wegverkeer. De PvdA wil in de komende periode meer prioriteit voor fietsbeleid. Daarom zetten wij in op een goed provinciaal fietsnetwerk, met duidelijke bewegwijzering en brede fietspaden. Ook maken wij werk van de realisatie van meer en snellere doorfietsroutes. Daarnaast willen we maatschappelijke organisaties zoals de Fietsersbond en andere belanghebbenden betrekken om een (nog) fiets-inclusievere provincie te worden. Dat betekent ook dat het netwerk goed aansluit op andere vervoersvormen, zoals de bus en de trein, bijvoorbeeld door voldoende veilige stallingsruimte.

Verkeersveiligheid

Op provinciale wegen verbeteren we de veiligheid, zonder onnodig bomen te kappen. De veiligheid van de kwetsbare weggebruikers moet worden verhoogd en dit heeft onze prioriteit. We doen dit in samenspraak en afstemming met onze inwoners, gemeenten, andere provincies en het rijk.

 

Waar ben je naar op zoek?