Beweging in het Noord-Hollandse sportbeleid

29 september 2022

Sport en bewegen is goed voor het geluk en de gezondheid. Daarom vinden we het als PvdA belangrijk dat sport toegankelijk is voor iedereen. Tegelijkertijd is het de vraag welke rol bij de provincie past op het gebied van sport. Het beleid wordt namelijk vooral op nationaal niveau ontworpen en uitgevoerd door de gemeentes. Over deze vraag spreken we donderdag in de Commissie Economie, Financiën en Bestuur. Vorig jaar is er namelijk een motie aangenomen die het college oproept om een “Toekomstperspectief Sport” te maken.

Hiervoor is er onder andere een onderzoek uitgevoerd naar wat alle provincies doen op het gebied van sport. Het is opvallend hoe groot de verschillen zijn. Friesland koppelt haar sportbeleid bijvoorbeeld heel erg aan de eigen identiteit, door zich vooral te richten op schaatsen. In Noord-Brabant houdt de provincie zich echter weer vooral bezig met talentontwikkeling, kennis & innovatie.

In Noord-Holland zijn we veel bezig met de verduurzaming van sportaccommodaties. Sinds afgelopen jaar kunnen sportverenigingen en – accommodaties subsidie krijgen van de provincie om te verduurzamen. Deze regeling was bijzonder populair. Zo was de pot op de eerste dag dat de regeling open ging meteen leeg. Hierna is de pot nog een keer gevuld, maar deze is ook weer leeg.

Als PvdA Noord-Holland zien we dat veel sportverenigingen moeite hebben met de stijgende energielasten. Dit is zorgelijk, omdat ze dan misschien de prijzen moeten verhogen. Hierdoor wordt sport voor minder mensen toegankelijk. Daarom dienden we vorige week een motie in om weer geld beschikbaar te maken voor verduurzaming van sport. Dit kan immers op de lange termijn zorgen voor dalende energiekosten. De gedeputeerde gaf aan dat ze al bezig zijn met het kijken of ze structureel geld beschikbaar kunnen maken. Hiervoor moeten ze de afgelopen uitgaven eerst evalueren. Daarom hebben we de motie aangehouden.

Daarnaast is de provincie bezig met een aantal andere onderwerpen. Zo helpt Sportservice Noord-Holland namens de provincie gemeenten en sportverenigingen met kennis. Daarnaast is inclusie in de sport een prioriteit voor de provincie. Zo geeft de provincie subsidies aan verenigingen om inclusie en diversiteit binnen clubs bespreekbaar te maken.  Sportservice besteedt ook bijzondere aandacht aan de acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap in de sportwereld.

Er zit dus beweging in het Noord-Hollandse sportbeleid. Als PvdA blijven we ons daarbij inzetten voor ambitieus beleid dat werkt voor alle inwoners; we besteden hiervoor bijzondere aandacht aan de regio’s en sportverenigingen die moeilijker rondkomen. Betaalbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid vinden we daarbij bijzonder belangrijk. Zo zorgen we namelijk dat niet alleen ons beleid, maar ook al onze inwoners in beweging komen.

We zijn ook altijd heel benieuwd hoe het er in de gemeentes aan toe gaat. Heb jij ideeën, vragen of opmerkingen over het Noord-Hollandse sportbeleid? Neem dan vooral contact op met Tim Wagelaar via [email protected] of 06 111 944 07.

Waar ben je naar op zoek?